Zwemsite.nl

DE zwemsite van Nederland

ONK kortebaan eind oktober (update 16-5-2012)

Email dit bericht Print dit bericht

Op de KNZB site is de wedstrijdkalender van volgend seizoen verschenen met 1 zeer opvallend feit.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het Open Nederlands Kampioenschap kortebaan in 2012 niet begin december plaatsvinden maar reeds eind oktober.
Het toernooi wat waarschijnlijk ook dienst zal doen als kwalificatietoernooi voor de EK en WK kortebaan, welke beiden plaats vinden in december, staat gepland voor het weekend van 26, 27 en 28 oktober.

Het mag op z’n minst opvallend genoemd worden dat de KNZB deze beslissing heeft genomen. In een na-olympisch seizoen is de motivatie van topzwemmers om deel te nemen aan de EK en WK kortebaan vaak beperkt. Als zij na de Olympische Spelen besluiten even lekker vakantie te houden, komt een kwalificatiewedstrijd eind oktober verder ook erg vroeg.
Mocht het toernooi bedoelt zijn voor de zwemmers die niet in Londen aan de start verschijnen, dan is de impact van de verschuiving wel erg groot voor een zeer kleine groep met realistische kwalificatie kansen.
Voor de zwemmers die wel gemotiveerd/kansrijk zijn, zou ook een World Cup wedstrijd aangemerkt kunnen worden als kwalificatiewedstrijd. Deze staan gepland voor 13/14 oktober (Stockholm), 17/18 oktober (Moskou) en 20/12 oktober (Berlijn).

Voor noord Nederland betekent de nieuwe datum van het ONK tevens dat het in het tweede weekend van de herfstvakantie zal vallen, voor midden en zuid Nederland valt het in het weekend na de herfstvakantie.

Update (25-4-2012) : Mede naar aanleiding van de reacties hieronder hebben we contact gezocht met de KNZB en daar de volgende mail neergelegd:

In de nieuwe wedstrijdkalender van 2012-2013 staat het ONK kortebaan gepland voor eind oktober, is dit juist ?

Als trainer lijkt me dit een zeer onwenselijk situatie.
Door het afschaffen van de 25m bad limieten voor de zomer NK worden clubs/zwemmers ‘gedwongen’ om al vanaf februari/maart zoveel mogelijk hun wedstrijden te zwemmen in een 50m bad. Dit betekent wel dat er minder in een 25m bad gezwommen wordt en dus zullen zwemmers hun limieten voor het ONK kortebaan nog na de zomervakantie moeten halen. Met een limietperiode die sluit begin oktober wordt dat nagenoeg onmogelijk.

Verder is het volgens mij ook nog tegen de regelementen van de KNZB zelf :
“Nederlandse Winterkampioenschappen Zwemmen.
a. De Nederlandse Winterkampioenschappen Zwemmen worden jaarlijks tussen 1 december en 30
april georganiseerd”

Op deze mail ontvingen we de volgende reactie :

Het ONK kb is inderdaad gepland voor eind oktober.
Je mail, waarin je aangeeft daar als trainer moeite mee te hebben, heb ik ook doorgestuurd naar Titus Mennen.
De limietperiode wordt vanaf volgend seizoen voor alle NK’s verlengd. Dit zal betekenen dat de deadline inschrijven op 15 okt komt te staan en men t/m 14 okt. de limieten kan behalen.
Tevens is er een reglementswijziging in de maak, waarin we het reglement op dat punt aanpassen

Uiteraard hebben we hier wederom op gereageerd, dit keer met de vraag naar het waarom van deze toch wel ingrijpende koerswijziging.
Vanuit de KNZB is aangegeven dat zij alleen informatie zullen verstrekken via de officiële kanalen knzb.nl en zwemkroniek.com.
Als er trainers zijn die geïnteresseerd zijn in de beweegredenen van de KNZB voor genomen beslissingen, dan kunnen zij altijd zelf contact opnemen met de KNZB. Voor meer information over de verplaatsing van het ONK kortebaan naar oktober is Titus Mennen de juiste contact persoon.

Tagged as: ,

29 Comments

 1. Reuze jammer is een dergelijk besluit voor de breedtesport. Een korte periode om een limiet te behalen. een trainingsopbouw die zelfs de bondscoach niet in zijn planning krijgt en dus een devaluatie van het toernooi. Overigens bereikte mij het signaal dat deze verschuiving niet eenmalig is. Wederom moet de rest van Nederland wijken voor een misschien deze keer wel zeer selecte groep zwemmers. Ik begrijp dat de kwalificatie voor een toernooi moet plaatsvinden maar voor de exposure van het zwemmen wil je op de NK toch ook je toppers zien. Die gaan hier niet zwemmen zo vlak na de OS. Verliezers alom. Als zwemmend Nederland dit soort besluiten niet meer tolereert zal het in actie moeten komen. Ik hoop dat de bond kan luisteren naar haar leden en niet vanuit een ivoren toren regeert.

 2. Gaat dit niet in tegen artikel 22.2 van het KNZB-zwemregelement?

  “Nederlandse Winterkampioenschappen Zwemmen.
  a. De Nederlandse Winterkampioenschappen Zwemmen worden jaarlijks tussen 1 december en 30
  april georganiseerd”

  (Regelement op http://www.knzb.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?ID=1000011690)

 3. Wat nog niet duidelijk naar voren komt in de berichtgeving is dat de NEK 1 week, en de competitie 2 weken naar voren is verschoven. Dit zonder enige reden eigenlijk, of het moet met de NK kb te maken hebben.
  Kortom dat betekend dat reeds gereserveerde baden voor de competitie moeten worden herpland en de vraag is of er dan nog plek is. Bovendien moeten reeds geplande wedstrijden in die weekenden wijken, wat ook consequenties heeft.

 4. Een NK moet het belangrijkste toernooi voor de hele Nederlandse top zijn. Kwalificatie voor internationale toernooien hoeft helemaal niet tijdens een NK te gebeuren. Als dat kalendertechnisch past is het natuurlijk wel leuk om de absolute top in vorm op een NK in actie te zien, maar als ze er niet zijn, of niet in topvorm, is een NK ook nog een mooi toernooi.

  Met dit besluit ontneemt de KNZB een hele hoop nationale toppers en subtoppers één van hun twee belangrijkste toernooien. Limieten zwemmen in september en in topvorm zijn in oktober is onmogelijk als een seizoen pas rond 1 september begint. Verschuiven naar januari had ik een veel beter plan gevonden.

 5. Einde schoolvakanties Noord Nederland 2 september, taper week 22-25 oktober
  Dus opbouw in slechts 7 weken naar een topconditie voor het NK Korte Baan wat voor veel zwemmers zo hun eigen charme heeft en 1 van de 3 knalmomenten zou moeten zijn voor de subtoppers.

  Misschien wordt het tijd om vanuit de zwemverenigingen een georganiseerde tegenactie op te zetten tegen deze bondsbestuurders en de (assistent) bondscoaches van selecties en RTC’s
  Alles richten we nu op een heel kleine groep sterren die naar EK en WK Korte Baan kunnen.
  De rest van Nederland is baanvulling die zich mag voegen naar de wilde ideeen van dit elitaire groepje

  Er zijn meer besluiten in de afgelopen periode die dit onderbouwen. Achteraf praten we alles wat krom is weer recht.

 6. Zoals wel vaker weer een half antwoord van (assistent) bondcaoches en de bond.
  Dat ze de reglementen gaan aanpassen dat kan, maar op dit moment is het oude reglement toch nog van toepassing.
  Het artikel dat de KNZB indien noodzakelijk geacht het reglement kan aanpssen of anders implementeren ontbrak nog in deze sectie van de reglementen.

  Overigens staat op de KNZB site:

  De wedstrijdkalender zwemmen 2012-2013 is bekend. De kalender is tijdens het jaarlijks overleg met de Kring Zwemcommissies, afgelopen donderdag, vastgesteld.

  Hebben er blijkbaar toch 14 kringvertegenwoordigers zich niet gerealiseerd wat de impact van deze wijziging is op de grootste groep zwemmers die zij geacht worden te vertegenwoordigen.
  Misschien een actie richting de KZC’s om te vragen welke argumenten zijn gehanteerd bij dit overleg …….

  Het verlengen van de limietperiode heeft m.i. niets te maken met de veel kortere tijd van voorbereiding en conditieopbouw naar het piekmoment NK KB
  Dit jaar zijn de zwemmers in Noord Nederland de klos. Maar dat wordt natuurlijk jaarlijks anders.
  Het betekent dat er al in de zomervakantie moet worden gestart met trainen / trainingsopbouw, zodat vanaf de 1e volle trainingsweek (in september) vol kan worden gesleurd aan de opbouw in de daarop volgende 7 weken.

  Ook subtoppers hebben recht op 6 weken even echt NIET aan zwemmen denken en dat lukt zo niet meer.

  Voor de toppers die aan een EYOF / EJK / EK / OS limiet hebben voldaan wordt de ONK KB niet meer haalbaar, immers de (vervangende) EYOF en EJK en EK en OS leiden ertoe dat zij in augustus / september nog aan het uitrusten zijn, dan in 4 weken weer vol aan de start staan voor de ONK KB lijkt onmogelijk. Gelukkig zullen die alle limieten dan al wel hebben, dus limietwedstrijden kunnen worden gezien als checkmoment.

  Als we de 1e of 2e week van december een ONK KB houden heb je gewoon 5 of 6 weken extra => één lange of twee korte opbouwcyclussen extra en dat scheel een grote slok op een borrel voor de prestatie die geleverd kan worden.

  Mede door de keuze in 2011 een NK LB extra te houden als kwaificatiemoment voor de OS te bestempelen en de NK KB 2012 als kwalificatiemoment voor EK en WK KB en ook nog te te vervroegen ….. is wel duidelijk welke keuzen in Nieuwegein gemaakt wordt !!
  Subtop en breedtesporters moeten zich voegen naar de optimalisatie van schema’s en kwalificatiemomenten van de toppers. De NK KB is een evenement dat niet langer serieus wordt genomen. Hopelijk geldt dit niet voor de subtoppers en de breedtesport.

 7. Kan iemand wel presteren op de EK kortebaan als hij pas op de NK kortebaan de limiet heeft behaald? Er zijn ook nog geen limieten bekend voor de EK/WK kortebaan 2012.

 8. @Harold, de competitie is niet zomaar 2 weken vervroegd. Misschien wel ten opzichte van de eerste kalender. Dan kan, die heb ik niet gezien. Maar de eerste competitiewedstrijd is altijd rond 1 oktober. Dus ook wel eens eind september.

  Verder is de KNZB op deze manier weer een lachertje.
  Net politici, eigen regels/reglementen niet naleven, en erna zeggen dat er een wijziging van de reglementen komt. HAHA.

 9. @Kim : op zich heb je gelijk, de kalender was nog niet definitief en dus kon de 1e competitie ronde nog verplaatst worden. Echter ik weet zeker dat er nu verenigingen in de problemen komen omdat ze geen badwater meer kunnen huren. Bij sommige baden moet je meer dan een jaar van tevoren het bad vastleggen. Ofwel : de kalender is uit praktisch oogpunt te laat gepubliceerd, zeker nu hij afwijkt van de voorlopige kalender.

  Over het feit dat de eerste ronde ook in september kan plaatsvinden heb je helemaal gelijk, in 2007 was het eerste competitieweekend 29 en 30 september.

 10. Ik snap helemaal niet waarom deze NK als kwalificatie moment moet gelden. De meesten die tegen limieten aanhangen zullen dan w.s. moeilijk in topvorm kunnen zijn.

  1. Als je dan toch een kwalificatiemoment wil kan er met gemak voor deze mensen een extra wedstrijd georganiseerd worden. Is volgens mij een paar jaar geleden ook eens gebeurt, volgens mij vr EK Langebaan, zo worden subtoppers niet van “hun NK beroofd. En waarom niet gewoon de swimcups met terugwerkende kracht laten gelden?

  2. Voor kortebaantoernooien worden altijd 25 en 50 limieten opgesteld. Je mag aannemen dat de kanshebbers toen in topvorm waren. Voor die paar die er toen naast grepen kan de extra wedstrijd gebruikt worden.

 11. Ik wil graag reageren op het bericht van Frank. Van de 14 kringen waren er 12 kringen aanwezig, als we met handopsteking de kringen (die bezwaren hadden tegen de vervroegde datum de ONK) hadden geteld, dan kan ik je zeggen dat dat er zeker 10 kringen waren geweest die er op tegen waren, helaas vond de KNZB dit nodig en is er gezegd dit door te geven binnen de KNZB. De kringen zijn er in het belang van al hun verenigingen en zij zijn zeker bewust wat dit voor de zwemmers betekend. Enkele kringen hebben zelfs geopperd de wedstrijd te boycotten, maar dat is uiteraard niet aan de kringen.
  Dan de kalender deze was altijd als concept en wordt inderdaad vastgesteld tijdens de kringen bijeenkomst, zoals dat nu ook het geval is geweest, Opties op een bad dien je dan ook onder voor behoud te doen.

 12. @Kim: er is (of liever was) niet voor niets een meerjarenkalender. Daar wordt op gepland, met name door de Masters die zoveel mogelijk buiten de NK’s en competites willen blijven, maar ook voor andere wedstrijden en zoals Martin zegt om ruim op tijd badwater te regelen voor competities e.d.. Nu is de consequentie dat je nergens meer op kan plannen. In ons bad in Eindhoven waar de hele zwemwereld en daarbuiten badwater huurt, moet je echt op tijd zijn. Overigens is mij verteld dat er bij overmacht best in een ander weekend competitie kan worden gezwommen, maar als dat op grote schaal gebeurd heb je daar zo 3 weekenden voor. Advies is om dus lekker bij je reservering te blijven als je niet anders kan.

 13. @Harold, ik geef je groot gelijk, en zeker in Eindhoven. Hier speelt dat niet zo. Wij hebben in Limburg ook pas in juni de kringvergadering mbt de wedstrijdkalender. En daarna ga ik het bad pas aanvragen. Dat kan gelukkig. Al wordt het voor komend seizoen ook wat moeilijker, aangezien er in 2013 een nieuw bad komt.

 14. @Dianne
  Als dit waar is is het nog triester. Het reglement wordt met voeten getreden. Om het dan achteraf recht te breien gaan we de reglementen natuurlijk nog even aanpassen. De aanwezige leden van de KZC’s worden geïnformeerd maar blijkbaar niet serieus genomen, want waarom zou je je beleid ijken door deze experts te laten stemmen of hun mening te laten meewegen in het definitieve besluit. Ongelooflijk. En dan op je website als rookgordijn vermelden dat de zwemkalender is vastgesteld in een vergadering met de TC’s. Misschien moeten kringbesturen, KZC’s en TC’s van verenigingen met zijn allen protesteren via de email tegen deze ondemocratische gang van zaken. En de zwemmers mogen maar liefst 2 weken langer jagen op de limieten, zodat we met de tong op de slippers aan de start staan bij de NK KB.
  Zonde om een mooi toernooi te degraderen tot een loterij midden in de opbouw, terwijl de toppers die de EK en WK KB limieten moeten zwemmen net toe zijn aan hun trainingsopbouw na de grote internationale toernooien van deze zomer.
  KNZB … draai dit rare besluit terug !

 15. Ik ben erg benieuwd naar het antwoord van de KNZB op de laatst gestelde vraag in de inleiding van deze vraag.
  Ik vrees dat zwemmend Nederland er zich maar weer naar schikt en dat iedereen maar weer achter de absurde ideeën van onze TD en bondscoaches aanloopt. Jammer.

 16. @Leo: we zullen maar denken dat dat te maken heeft met de afgelopen vakantieperiode :(

  De toppers zullen wel gewoon geplaatst worden voor deze beide KB toernooien obv prestaties uit het verleden en vormbehoud op de NK KB danwel de prestaties op de internationale LB toernooien van deze zomer.

  Dan is het voor de KNZB ihkv de trainingskampen in aanloop naar deze KB toernooien wel handig om vroeg te weten wie uit de rest van de (subtop)populatie aan deze trainingskampen moeten deelnemen. Vandaar dus half oktober.
  Dan maakt het niet zoveel uit of dit wel of niet lekker past in de opbouw van de betreffende subtoppers. 1tje meer of minder maakt dan ook niet uit. Dat de rest van zwemmend Nederland hierdoor een mooi toernooi door de neus geboord wordt is gewoon ….. c’est la vie … shrug.

  Je zou er bijna cynisch van worden :)

 17. @Leo : helaas nog geen reactie van de KNZB, maar aangezien Jacco en Titus beiden in het buitenland zijn/waren, niet volledig onverwacht. Titus is volgens mij weer in het land nu, dus mogelijk op korte termijn meer info.

  Overigens zouden we er prima voor kunnen kiezen zelf een toernooi te organiseren begin december en de ONK kortebaan als testwedstrijd kunnen beschouwen (als je het toernooi al haalt).
  Minder scherpe limieten, 2 dagen met finales (zaterdag en zondag) en eventueel rechtstreekse finales op vrijdagavond voor de langere afstanden ?
  Welk weekend zou dan het beste uitkomen ?

 18. Uhm … van de gekke dat het nodig is, maar strak plan. Het weekend van de NK KB uit de conceptkalender dan maar :)

 19. Waarom organiseert de KNZB geen Swim Cup op de kortebaan? Daarnaast zullen in ieder geval de OS-gangers wel kunnen rekenen op een ticket voor EK en/of WK kortebaan.

 20. @Steven:
  De ASC KB wordt altijd georganiseerd door de Dolfijn / NZA (ism de KNZB) eind oktober.
  Waarom moeten de OS-gangers speciaal behandeld worden …. en dan ook de EJK zwemmers …. en de OTT’ers en …..

  KB is iets anders dan LB: de OS-gangers hebben het afgelopen jaar door de keuze van de KNZB voor LB toernooien in de voorbereiding voor de OS (ONK KB najaar 2011 is LB gemaakt, ASC 2011 is LB gemaakt ……) weinig 25 meter baden gezien, laat staan een actuele tijd hebben op een door de KNZB aangewezen kwalificatietoernooi.
  Gezien de benodigde rust en trainingsopbouw van de OS-gangers en EK KB en EJK deelnemers die immers in juli nog in actie komen lijkt een kwalificatiemoment begin december dan opportuun.

  Maar de KNZB kiest er zelf voor de de ONK KB te verplaatsen naar eind oktober.
  Dan ook … gelijke monniken gelijke kappen …. ofwel allemaal gewoon zwemmen om je EK en WK KB Limieten te halen bij de ONK KB eind oktober, dan maar zonder gedegen trainingsopbouw ……
  Dat ik dat (ook voor de OS-gangers) een ongewenste situatie vind mag duidelijk zijn.

 21. Vanuit de KNZB is aangegeven dat zij alleen informatie zullen verstrekken via de officiële kanalen knzb.nl en zwemkroniek.com.
  Als er trainers zijn die geïnteresseerd zijn in de beweegredenen van de KNZB voor genomen beslissingen, dan kunnen zij altijd zelf contact opnemen met de KNZB. Voor meer information over de verplaatsing van het ONK kortebaan naar oktober is Titus Mennen de juiste contact persoon.

 22. Leo schrijft: Ik hoop dat de bond kan luisteren naar haar leden en niet vanuit een ivoren toren regeert. Vorig ONK LB was er ook veel gezeur, heel Nederland gaf zijn mening. Werd hiernaar geluisterd…… nee. Dus ik ben bang dat dit ook nu weer zal gebeuren.

 23. @Casper : zie mijn voorgaande bericht en neem contact op met de KNZB. Een mening geven is makkelijk, er wat mee/aan doen moeilijker 😉

 24. Okay… dus als betrokken ouder (1 van de assen van de belangrijke driehoek) heb je alleen via een trainer – TC – KZC de mogelijkheid om de beweegredenen te achterhalen. Dat zal dan wel druk worden met verzoeken om info via die kanalen. Ik weet wel aan wie ik bij de kringkampioenschappen vragen ga stellen :)

 25. @Joost
  Volgens mij zijn de swimcups altijd 50 meter bad wedstrijden, ik kan me geen ASC herinneren in een 25 meter bad, behalve dan de junioren/jeugd wedstrijd.
  De keuze om de ONK in december op de lange baan te houden, kan ik me wel in vinden. Hierdoor krijgen de potentiele OS-gangers een extra mogelijkheid om zich te plaatsen en de limieten konden behaald worden in 25 of 50 meter bad, zoals de voorgaande editie(s) ook mogelijk was.

  De keuze om de ONK eind oktober te houden is echter alleen te verklaren als men deze gaat gebruiken als plaatsingswedstrijd voor de EK en WK korte baan, maar als dat zo is dan had men dit allang kenbaar kunnen maken, bijv. bij het publiceren van de kalender. Dit had een hoop geklets voorkomen.

  Ik denk dat ik maar een mail naar Titus ga sturen met het verzoek op korte termijn via de officiele kanalen (ik wist trouwens niet dat de Zwemkroniek als officieel wordt bestempeld) kenbaar te maken wat de redenen zijn geweest voor het plannen van de ONK in oktober. Misschien kunnen ze het combineren met de publicatie van het programma en de bepalingen.

 26. Vanmiddag om 16.04 uur een mail naar Titus gestuurd en vanavond om 22.07 uur een reactie gekregen met een duidelijke uitleg.

 27. Geef je positieve of negatieve mening over de verplaatsing van het ONK. Dus volg de oproep/suggestie die eerder gedaan is en mail naar Titus. Sla de schroom van je af en laat hem weten hoe je er over denkt.

 28. @Dirk
  De uitleg kan misschien duidelijk zijn, maar daarmee blijft de belangrijkste discussie overeind.

  De vraag is welke keuze de bondscoaches, de KNZB en haar geledingen (KZC’s, TC’s) maken met betrekking tot de NK’s ?

  keuze voor de (sub)toppers …….
  kwalificatiemoment bij de ONK KB voor internationaal toermooi op het moment dat het goed uitkomt (eind oktober)
  of
  keuze voor de hele potentiele ONK KB populatie ……
  datum ONK KB (december / januari) die het beste past in de trainingsopbouw van de hele ONK KB zwemmerspopulatie, waarbij je, met in gedachte de breedtesport, rekening houdt met de door de regering vastgelegde en breed in de maatschappij geaccepteerde vakantiespreiding => de zomervakantie loopt van de laatste week juni tot de 1e week september !

  Ofwel we gaan er niet vanuit dat we midden in de zomervakantie starten met full time trainingen voor alleen de topselectie van de club, los van het feit of dat gezien de vakantieperiode van zwembadpersoneel in de diverse gemeenten überhaupt in de vakantieperiode te organiseren valt, sommige baden zijn gewoon dicht omdat het personeel nodig is in de buitenbaden / zwemparadijs en ook nog los van eventuele extra huurkosten van zwemwater.

  En ja ook de (families van) zwemmers hebben baat bij 6 weken echt vakantie: geen school, geen zwemmen;
  dat er soms in de vakantie ihkv de opbouw alvast eerste trainingen zijn is iets anders dan een volledige trainingsweek van 14 -20 uur.

 29. @Dirk,

  Kun je die duidelijke uitleg weergeven ?

Leave a Response