Zwemsite.nl

DE zwemsite van Nederland

NJK limieten zomer 2012 bekend

Email dit bericht Print dit bericht

Sinds er een koppeling is tussen de MSS tabellen en de limieten voor Nederlandse kampioenschappen kunnen vrij snel na vaststelling van de nieuwe tabellen de limieten voor de diverse NK’s bekend gemaakt worden. Zo zijn vandaag bijvoorbeeld al de limieten voor de NJK die op 15, 16 en 17 juni 2012 gezwommen zal worden op de KNZB site verschenen.
Uiteraard super dat zo vroeg al bekend is wat er nodig is om aan de start van deze wedstrijden te mogen verschijnen, al zal menig zwemmer er nog wel een schepje bovenop moeten doen om de limieten te halen.

Om het behalen van limieten op een 50m baan te promoten is er voor de NJK 2012 besloten de 25-bad limieten een niveau sneller te zetten dan die op de 50m-baan. Moet een jongen junioren 1 op de 50m-baan voldoen aan de F-niveau limiet, hij moet op de 25m-baan onder de E-niveau limiet blijven. Concreet komt dat neer op 1.08.80 op de 50m baan en 1.02.72 op de 25m baan.

Toelichting hierover op de KNZB site :
De limieten voor de NJK in juni 2012 kunnen zowel op een 50 meter- als op een 25 meterbaan worden behaald. De limieten op een 25 meterbaan zijn, conform het MeerjarenSelectieSysteem, één niveau verscherpt ten opzichte van de limieten die gelden voor de NJK korte baan in januari voor de specifieke leeftijdsgroepen. De grondslag voor deze benadering van de limieten is als volgt: Het inschalen van de limieten op het naast hogere niveau per leeftijdgroep geeft de ontwikkeling weer die wij op weg naar de zomer verwachten van zwemmers en zwemsters die de voorkeur hebben om de limieten te behalen op een 25 meter baan. Daarnaast heeft de KNZB de wens om zoveel mogelijk sporters de limieten te laten behalen op een 50 meterbaan. Het toernooi wordt immers georganiseerd op een 50 meter baan.

Groep die het hierbij waarschijnlijk het moeilijkst gaat krijgen zijn de jongens junioren 3. Zij zijn van vorig jaar F-niveau limieten, naar E-niveau limieten gegaan voor de NJK kortebaan en moeten nu op de 25m-baan voor de zomer van 2012 gaan voldoen aan D-niveau limieten. Stond de limiet op de 100m vrijeslag (25m baan) vorig jaar zomer voor de jongens junioren 3 nog op 1.02.28, voor de NJK kortebaan is reeds 0.58.31 nodig en voor de NJK 2012 nu dus 0.55.97. Let wel, dit zijn limieten voor dezelfde leeftijdsgroep. De limiet voor jongens van 14 jaar is dus dik 6 seconden sneller dan voor de jongens in dezelfde leeftijdscategorie vorig jaar.
Hetzelfde verhaal gaat ook op voor de meisjes junioren 2. Vorig jaar zomer was op de 100m vrijeslag op de 25m baan 1.09.17 nodig bij de junioren 2, komende zomer moeten de junioren 2 voldoen aan een limiet van 1.04.93. Kijken we naar andere slagen dan de borstcrawl dan geeft bijvoorbeeld de 200m schoolslag in deze leeftijd : 3.04.65 in 2011, 2.49.50 in 2012. De 50m bad limiet van 3.00.67 lijkt dan een reëlere optie voor veel zwemsters.

Het mag duidelijk zijn dat de kans dat mensen zich gaan plaatsen in een 25m bad erg klein is geworden.
Hopelijk zullen de vereniging die maar beperkt mogelijkheden hebben om in een 50m bad te zwemmen hier verstandig mee om gaan en niet stad en land af gaan rijden om limieten na te jagen. De bondscoach meldde naar aanleiding van een mailtje hierover : “Ik hoop en ga er van uit dat men op basis van een verantwoorde planning de mogelijkheden zoekt op een 50 meter baan. Alles gebaseerd op een procesmatige benadering, MOZ denken en doen met het oog op de langere termijn. Een trainer heeft de regie over dat proces en kan actief bijdragen om “jagen” tegen te gaan. Jagen is resultaat denken en dat gaat vaak verkeerd. De limietjager zwemt voor een resultaat en is zich niet bewust van het feit dat hij/zij op datzelfde moment gestopt is met zijn/haar eigen zwemtechnische- en strategische ontwikkeling. Het proces (hoe doe ik het?) naar het resultaat wordt namelijk vergeten.
Daar waar men afhankelijk is van een 25 meter baan weet men nu wat er gevraagd wordt. Er is tijd om een verantwoorde planning te maken en vervolgens vast te houden aan dat plan. In Groningen is de KK op een 25 meter baan. Drachten is dichtbij. De Dinkel zoekt wedstrijden in Nordhorn. Er zijn velen die dat al jaren op een verantwoorde en succesvolle wijze invullen. Ergens moet toch een omslag in denken en doen teweeg worden gebracht. Daar hoort ook bij dat hard doch slim (belasting – belastbaarheid – arbeid – rust!) gewerkt moet worden om erbij te kunnen zijn.”

Om toch te zorgen dat er geen programma’s zullen zijn met minder dan 8 deelnemers, is er wel net als voor de NJK kortebaan een aanvulling tot 1 volle serie op basis van de ranglijsten :
Wanneer bij inschrijving minder dan 8 zwemmers zich voor een programmanummer hebben geplaatst zal de inschrijving worden aangevuld tot 1 volle serie (mits deze zwemmers de tijden 1 niveau lager dan de limiet hebben behaald). De aanvulling van de serie geldt alleen in het geval er minder dan 8 deelnemers zijn. Bij bijvoorbeeld 14 deelnemers zullen de series niet aangevuld worden.
De aanvulling geschiedt in eerste instantie op basis van tijden die gezwommen zijn in een 50 meter bad. Mochten geen 50 meter bad tijden ter beschikking zijn dan zal verder worden aangevuld met 25 meter bad tijden. Ten alle tijde geldt hierbij dat deze tijden binnen het eerstvolgend hogere niveau moeten zijn voor de betreffende leeftijdgroep.

Zoals valt te lezen gaan ook hier de 50m bad tijden boven tijden uit een 25m bad, dus via de ranglijsten met een 25m bad tijd je plaatsen voor de NJK 2012 zal (nagenoeg) onmogelijk zijn.

Limieten NJK 2012 meisjes
Limieten NJK 2012 jongens
Noot: de limiet 100m vlinderslag jongens junioren 2 in een 25m-bad moet 1.06.57 zijn.
Noot2 : de limiet 50m vrijeslag jongens junioren 3 in een 25m-bad moet 25.74 zijn.

Tagged as: , ,

3 Comments

  1. Volgens mij klopt de limiet op de 50 vrije slag jongens junuioren 3 25 meter bad ook niet. Deze is nu gelijk aan junioren 4, maar moet volgens de MSS-tabellen 25.74 zijn voor de junioren 3.

  2. In Zeeland is niet eens een overdekt 50 meter bad.
    Dat is voor de meeste Zeeuws-Vlaamse clubs nog te overkomen, want die kunnen gemakkelijk naar Wachtebeke in België.

    Clubs van Beveland en Walcheren moeten voor Wachtebeke meer kilometers maken, maar hebben óók nog eens tunnelkosten!!! Op die manier is trainen voor die laatste groep clubs een prijzige aangelegenheid!!! Een hele slechte zaak.

  3. Thkniing like that is really amazing

Leave a Response