Zwemsite.nl

DE zwemsite van Nederland

NJK limieten stevig aangescherpt

Email dit bericht Print dit bericht

Gisteren zijn door de KNZB de limieten voor de Nederlandse Junioren Kampioenschappen kortebaan bekend gemaakt. Zoals verwacht is in een aantal leeftijdscategorie├źn het gebruikte niveau (E/F/G) uit de MSS tabellen opgehoogd, wat er voor zorgt dat in die leeftijden de limieten een behoorlijk stuk sneller zijn geworden. Bij de jongens moet nu voldaan worden aan respectievelijk F-niveau bij de junioren 1 en 2 en aan E-niveau bij junioren 3 en 4. Bij de kortebaan kampioenschappen in Terneuzen vorig jaar was dat nog niveau G voor junioren 1 en 2 en respectievelijk F en E voor de junioren 3 en 4.
Bij de meisjes was het limiet niveau voor Terneuzen nog F – F – E, voor het toernooi in februari 2012 is dat nu F – E – E.
In een toelichting op de KNZB site wordt de aanpassing als volgt uitgelegd :

Aan de hand van de nieuwe niveautabellen is gekeken naar de limieten voor de NJKkb 2012. De limieten voor de NJKkb 2012 zijn op veel plaatsen aangescherpt ten opzichte van de limieten 2011 op een wijze die recht doet aan voldoende breedte in deelnemersaantallen en die daarnaast recht doet aan de status van een Nederlands Junioren Kampioenschap Korte Baan.
Het vorig jaar ingezette groeimodel richting seniorenniveau wordt daarmee gehandhaafd.

Concreet betekent deze aanscherping dat bijvoorbeeld de limieten op de 100m vrijeslag als volgt zijn veranderd (Amsterdam 2012 – Terneuzen 2011) :
Jongens jun. 1 : 1.07.20 (1.10.05)
Jongens jun. 2 : 1.04.68 (1.07.40)
Jongens jun. 3 : 0.58.31 (1.02.91)
Jongens jun. 4 : 0.57.12 (0.57.40)
Meisjes jun. 1 : 1.12.20 (1.13.58)
Meisjes jun. 2 : 1.06.35 (1.09.87)
Meisjes jun. 3 : 1.04.52 (1.04.51)

Nu hadden we graag de startlijsten van Terneuzen even naast de nieuwe limieten gelegd, maar aangezien de livetiming van de KNZB niet zo ver terug gaat en we de startlijsten niet als pdf hebben bewaard zal het een vergelijk worden met de uitslagen van Terneuzen.
In de zondagochtendsessie van Terneuzen gingen totaal 71 zwemsters junioren 1 van start. Zij hadden dus allemaal voldaan aan de gestelde 1.13.58 om naar Terneuzen af te mogen reizen. Van die 71 bleven er in Terneuzen 66 wederom onder die limiet. Totaal 60 wisten er ook onder de nieuwe limiet van 1.12.20 te zwemmen.
Samengevat voor de meisjes :
Bij de junioren 1 : 71 starts : 66 onder de 1.13.58 en 60 onder de 1.12.20
Bij de junioren 2 : 102 starts : 95 onder de 1.09.87 en 41 onder de 1.06.35
Bij de junioren 3 : 40 starts : 30 onder de 1.04.51 en ook 30 onder de 1.04.52
Bij de jongens zijn de getallen als volgt :
Junioren 1 : 87 starts : 75 onder de 1.10.05, 41 onder de 1.07.20
Junioren 2 : 107 starts : 102 onder de 1.07.40, 62 onder de 1.04.68
Junioren 3 : 96 starts : 88 onder de 1.02.91, 21 onder de 0.58.31
Junioren 4 : 40 starts : 30 onder de 57.40, 29 onder de 57.12

Snelle conclusie is dat de invloed op de 100m vrijeslag wel redelijk groot is, maar waarschijnlijk wel de juiste beslissing is.
Of deze aanpassing ook een goede is voor de overige, vaak minder sterk bezette onderdelen, is er een die bediscussieerd kan worden.
Als we namelijk dezelfde statistieken los laten op de 100m schoolslag zijn de aantallen als volgt.
Meisjes :
Junioren 1 (1.30.36, was 1.31.98) : 30 starts : 21 onder 1.31.98, 16 onder 1.30.36
Junioren 2 (1.22.85, was 1.27.32) : 29 starts : 20 onder 1.27.32, 8 onder 1.22.85
Junioren 3 (1.20.26, was 1.20.42) : 9 starts : 5 onder beide limieten
Jongens :
Junioren 1 (1.24.52, was 1.27.39) : 33 starts : 30 onder 1.27.39, 20 onder 1.24.52
Junioren 2 (1.21.18, was 1.23.52) : 33 starts : 32 onder 1.23.52, 23 onder 1.21.18
Junioren 3 (1.13.27, was 1.18.00) : 31 starts : 27 onder 1.18.00, 9 onder 1.13.27
Junioren 4 (1.11.23, was 1.10.77) : 11 starts : allen onder 1.10.77 en met de iets langzamere limiet worden dat mogelijk een paar zwemmers meer.

Grootste klappen op deze afstand vallen zoals verwacht bij de meisjes junioren 2 en jongens junioren 3. In die 2 leeftijden gaat het limiet met ongeveer 4,5 seconde omlaag, wat betekent dat het aantal zwemmers wat de limiettijd haalt ook drastisch omlaag gaat.
Nu heeft de KNZB wel een extra regel toegevoegd aan de bepalingen, voor het geval dat er minder dan 8 zwemmers/sters zijn die op een afstand de limiet halen :

Wanneer bij inschrijving minder dan 8 zwemmers zich voor een programmanummer hebben geplaatst zal de inschrijving worden aangevuld tot 1 volle serie (mits deze zwemmers de tijden 1 niveau lager dan de limiet hebben behaald). De aanvulling van de serie geldt alleen in het geval er minder dan 8 deelnemers zijn. Bij bijvoorbeeld 14 deelnemers zullen de series niet aangevuld worden.

Natuurlijk hopen we met z’n allen dat die regel nergens toegepast hoeft te worden, maar op een aantal afstanden waar de bezetting toch al niet bijster sterk was zou het wel voor kunnen komen. Binnenkort zullen we op zwemrank.nl de diverse NK’s toe gaan voegen en daarbij zullen we uiteraard de aanvulling tot 8 personen ook toevoegen.

Limieten meisjes NJK KB Amsterdam 2012
Limieten jongens NJK KB Amsterdam 2012

En voor de volledigheid ook de nieuwe MSS tabellen waarop de limieten gebaseerd zijn :
MSS 2012 dames_meisjes
MSS 2012 heren_jongens

Tagged as: , , ,

Leave a Response