Zwemsite.nl

DE zwemsite van Nederland

Startgemeenschap tussen Luctor et Emergo en de Stormvogel

Email dit bericht Print dit bericht

De Middelburgse zwemvereniging Luctor et Emergo en de Vlissingse zwemvereniging De Stormvogel gaan vanaf 1 september samen een startgemeenschap vormen. Een startgemeenschap betekent dat de verenigingen gezamenlijk en onder een naam in wedstrijden uitkomen. De startgemeenschap omvat zowel de zwemafdeling als de waterpolo. Ook bij de masters, de jeugdopleiding, de woensdagavondgroep (zwemmers met een beperking) en verenigingsactiviteiten wordt zoveel mogelijk vanuit één nieuw samenwerkingsverband gewerkt. Dat samenwerkingsverband telt dan zo’n 600 leden. De nieuwe naam is nog niet bekend; die zal op basis van een prijsvraag worden vastgesteld.

De besturen van beide verenigingen zien in de samenwerking verschillende voordelen. Een grote brede vereniging kan een belangrijke stimulans geven aan het Zeeuwse zwemmen. Luctor et Emergo en De Stormvogel vullen elkaar qua zwemmerspotentieel goed aan en met de samenwerking kan het niveau naar een hoger plan worden gebracht. Luctor kent nu geen waterpolo-afdeling; met de samenwerking wordt de basis voor de waterpolo dus verbreed en versterkt. Door de samenwerking kan efficiënter worden omgegaan met de huur van het badwater; bovendien wordt de positie van zo’n grote vereniging sterker in het overleg met het zwembad. En er kan efficiënter worden omgegaan met vrijwilligers.
Daar staat tegenover de beide verenigingen een eigen rijke historie kennen die natuurlijk warme gevoelens oproepen die niet zomaar worden losgelaten.

De startgemeenschap kan een eerste stap zijn in de richting van een fusie. Dat is ook de reden dat beide verenigingen besloten hebben op zoveel mogelijk terreinen samen te werken. Maar een besluit tot fusie zal afhangen van hoe de samenwerking in de startgemeenschap verloopt. Dat is pas in de loop van 2012 aan de orde.

De kiem van de samenwerking is al een aantal jaren geleden gelegd toen het Middelburgse zwembad en het Vlissingse zwembad werden samengevoegd tot één Vrijburgbad. De twee vanouds rivaliserende verenigingen moesten hetzelfde bad gaan delen en op tal van momenten vergde dat overleg en samenwerking. De zwemmers kwamen elkaar dagelijks in het bad tegen en er ontstonden tal van relaties. Zo groeide van onderaf de behoefte aan verdere samenwerking.
In februari dit jaar staken een aantal zwemtrainers van Luctor en De Stormvogel de koppen bij elkaar om tot samenwerking te komen. Toen dat werd voorgelegd aan beide besturen besloten die te onderzoeken of die samenwerking dan niet breder moest worden getrokken. Op de ledenvergaderingen in april is het draagvlak gepeild en er bleek brede steun te zijn. Afgelopen dinsdag 27 juni zijn de plannen nog eens op een gezamenlijke informatie-avond besproken. Uiteindelijk hebben de besturen besloten dat per 1 september de startgemeenschap kan worden gevormd.

Tagged as: ,

1 Comment

  1. SUPER, het werd tijd, dit hadden de besturen van Z.V Stormvogel en Z.V Luctor Et Emergo al veel eerder moeten doen :-)
    Ik hoop op een goede toekomst waarop iedereen verder kan bouwen!
    Oftewel, veel goede moed erop en ik heb er zin in !

Leave a Response