Zwemsite.nl

DE zwemsite van Nederland

EIFFEL Swimmers PSV van start met E.ON Talent Centrum

Email dit bericht Print dit bericht

In de afgelopen maanden zijn er door het hele land bijeenkomsten geweest met als onderwerp de E.ON Talen Centra. Deze centra, voorheen Talent Ontwikkelings Centra genoemd, moeten de link worden tussen de ongeveer 400 ‘gewone’ zwemverenigingen en de Regionale en Nationale Trainings Centra. Op die manier wil de KNZB ervoor zorgen dat de doorstroom van talenten beter geregeld wordt, zodat zij in de toekomst nog betere zwemmers kunnen worden.
Tevens is het de bedoeling dat de ETC’s informatie en kennis gaan bieden aan omliggende verenigingen, zodat de trainers van die verenigingen ook beter worden, wat dan weer ten goede komt aan alle zwemmers.

All-in in Eindhoven en Amsterdam
Een van de verenigingen die aangewezen is als E.ON Talent Centrum is EIFFEL swimmers PSV. Samen met de Dolfijn nemen zij een speciaal plekje in op de Nederlandse zwemkaart, want met de kost van het ETC hebben ze het hele scala van niveaus onder 1 dak.
Met EIFFEL swimmers PSV ‘club’ bieden ze net als ieder andere vereniging kinderen de mogelijkheid om aan wedstrijdzwemmen te doen. Daar bovenop komt nu dus het ETC, waar vanuit als het goed is zwemmers kunnen doorstromen naar het RTC en later het NTC.

Verzorgingsgebied
Om duidelijk af te kaderen welke verenigingen binnen het verzorgingsgebied liggen van een ETC is heel Nederland opgedeeld in regio’s. Voor EIFFEL swimmers PSV betekent dit dat zij een gebied verzorgen waarin zich zo’n 20 clubs bevinden. Natuurlijk is het niet handig om de informatie aan die clubs 1 voor 1 te verschaffen, daarom was er op 28 mei jongstleden een speciale bijeenkomst in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion. Tijdens deze bijeenkomst vertelde hoofdtrainers Bibi Gulikers hoe het ETC bij EIFFEL swimmers PSV in elkaar gaat steken en wat er wel en niet te verwachten valt van het ETC en verwacht wordt van potentiële kandidaten.
Daarbij werd zeer sterk benadrukt dat het niet de bedoeling is om talentvolle zwemmers weg te halen bij hun basisvereniging. Er staat in de plannen zelfs de vermelding dat het het eerste jaar niet eens toegestaan is om over te stappen.

Toelatingseisen
Om in aanmerking te komen voor een plek bij het ETC moet de zwemmer in principe voldoen aan de volgende eisen :
– Leeftijd tussen junioren 3 en jeugd 2
– C-niveau en hoger volgens het MSS
– Gemotiveerde zwemmer, ouders en trainer van basisvereniging
– Deelname aan 2-3 trainingen bij het ETC per week
Instroom is vanaf heden mogelijk, waarbij er per jaar voor iedere leeftijdsgroep 2 instroommomenten zijn, te weten na de NW(J)K of de N(JK).

Kosten
De kosten voor deelname zijn op dit moment gesteld op € 2,50 per training, wat betekent dat een jaar meezwemmen bij het ETC met een gemiddelde van 2,5 training per week, 40 weken per jaar ongeveer € 250,- gaat kosten. Daarbij kunnen dan nog kosten komen voor bijvoorbeeld video-opnamen, maar dat is in overleg met de trainers.

Informatie
Meer informatie is op te vragen bij Bibi Gulikers of bondscoach junioren/jeugd Titus Mennen.

Presentatie E.ON Talent Centrum Eindhoven

Tagged as: ,

2 Comments

 1. Wat op zich een goed initiatief is heeft ook zo zijn kanttekeningen. Er zijn een aantal regio’s waar de populariteit van de ETC vereniging niet echt groot is. Dit betekent dat gekoppelde verenigingen niet erg gewillig zijn de samenwerking aan te willen gaan. Te meer omdat de huidige en historische feiten aantonen dat zwemmers dan wel meteen worden ingelijfd. Dit is de doodsteek van de plannen van Titus. Wat tot op heden vooral gemerkt is, is dat daar waar de zwakke plekken zijn van de ETC-vereniging de toenadering naar zwemmers uit de gekoppelde verenigingen groot was/is. De regels schrijven wel voor dat dit niet het plan is, maar de praktijk wijst op dit moment anders uit.
  Tevens kun je je afvragen of een behaalde ETC status wel geldig is als er na het verkrijgen van de status een trainerswisseling heeft plaatsgevonden. Ben je dan nog wel beter af bij een ETC.
  Ik wil de plannen van Titus niet dwarsbomen maar ik zie om me heen dingen gebeuren waar ik vraagtekens bij zet.
  De basis onder het plan is niet superstevig.

 2. Je kunt bij alles kanttekeningen zetten. De gedachte achter en de initiele opzet van de ‘infrastructuur zwemmen’ zijn juist erg goed. Er is ook niets in beton gegoten, er is de afgelopen twee jaar door alle ETC’s hard gewerkt, samen met Titus, aan een verdere uitwerking. Bij een aantal verengingen begint een en ander nu vorm te krijgen, zoals bij Eiffel, maar ook bij WVZ, de Columbiaan en MNC. Het slagen van deze structuur valt of staat met de invulling die de ETC’en er aan geven.
  De ETC status is niet gegeven aan een trainer bij een vereniging, maar aan een vereniging op basis van een goed sporttechnisch beleidsplan. Dat plan vervalt natuurlijk niet persé met het vertrek van een trainer. Het is wel van belang dat verenigingen voor zichzelf het plan blijven actualiseren, en ook eerlijk blijven toetsen of ze kunnen en willen voldoen aan de eisen.
  Verder wordt ik inmiddels een beetje flauw van het eeuwige verwijt van ‘inlijven’. In de meeste gevallen echte onzin. Zwemmers kiezen zelf voor een vereniging waar ze het naar hun zin hebben en waar ze voldoende uitdaging ervaren. In plaats van een verwijt maken aan de vereniging waar zwemmers naar toe gaan zou je ook eens kunnen kijken waarom een zwemmer dan bij jou vertrekt. Wat zou je zelf anders kunnen doen? Overigens is het in de ETC opzet JUIST zo dat je lid kunt blijven bij je eigen vereniging, en dat er goed overleg gevoerd wordt met de trainer daar.
  En laten we niet vergeten dat de verenigingen en de trainers uiteindelijk niet zijn waar het om gaat. Het gaat om de zwemmers, en om de talenten in een goede structuur naar de top te helpen.

Leave a Response