Zwemsite.nl

DE zwemsite van Nederland

Aanvullende informatie over plaatsing voor NJK Dordrecht

Email dit bericht Print dit bericht

Na alle commotie over de aanpassingen voor de Nederlandse Junioren Kampioenschappen in Dordrecht is het uiteraard zaak om te zorgen dat alles wat nu nog geregeld moet worden ook vlot en positief wordt geregeld.
Op zwemrank.nl kunnen potentiele NJK gangers zien of zij op dit moment op een plaats staan welke recht geeft op een start bij het NJK.
Zwemmers of verenigingen die nog tijden missen in die ranglijsten kunnen dat doorgeven via info@zwemsite.nl, het liefst natuurlijk inclusief het lxf bestand van de uitslag, dan kunnen we die direct verwerken. Eventuele vragen kunnen ook naar dat mailadres en daarop kwamen in de afgelopen dagen een tweetal vragen binnen welke wij hebben voorgelegd aan de KNZB :

Als een zwemmer met een 25m bad limiet meer punten scoort dan met zijn snelste 50m bad tijd en met zijn 25m bad tijd WEL en met zijn 50m bad tijd NIET geplaatst wordt, waarmee moet dan ingeschreven worden ?

De sporters met het hoogste aantal FINA punten worden geplaatst met inachtneming van het gestelde quotum. In dit geval lijkt het verstandig in te schrijven met de tijd die recht geeft op deelname. De sporter zou met zijn 50 meter tijd kennelijk worden uitgesloten. Kortom, de essentie is dat 25- en 50 meter limieten gelijkwaardig behandeld worden. Hij of zij zal in onderhavig geval dan moeten accepteren dat hij of zij ingedeeld wordt zoals gesteld: eerst wordt de indeling gemaakt adhv de 50 meter bad tijden. De 25 meter bad tijden worden als laatste ingedeeld.

Mag je straks aan het eind van de limietperiode niet inschrijven met tijdens onder de streep ? En hoe gaat het dan als zwemmers boven de streep ervoor kiezen een afstand niet te zwemmen ?

Omdat op de KNZB ranglijstensite 50m bad tijden en 25m bad tijden niet in één overzicht verzameld zijn, kunt u om een indicatie te krijgen van de stand van zaken op een bepaalde afstand kijken op: www.zwemrank.nl/limieten
Op deze site kunt u ranglijsten vinden op basis van het aantal behaalde FINA punten.
Let op: deze site geeft een indicatie van de stand van zaken en is daarmee niet leidend voor plaatsing.
Iedereen die een limiet heeft behaald kan ingeschreven worden. Na sluiting van de inschrijfdatum zullen de deelnemerslijsten op basis van de FINA punten worden ingedeeld.
Op livetiming.knzb.nl zullen zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijving de deelnemerslijsten worden gepubliceerd. Zwemmers met een limiet die niet zijn geplaatst blijven reserve staan. Tot 24 uur voor de wedstrijd kunnen reservezwemmers in geval van afmeldingen alsnog aan de deelnemerslijst worden toegevoegd.

Als er nog meer vragen zijn aan de KNZB kunt u die mailen aan info@zwemsite.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat deze vragen bij de juiste persoon terecht komen en het antwoord hier beschikbaar komt. Op die manier kan voorkomen worden dat dezelfde vraag in veelvoud gesteld wordt en wordt ervoor gezorgd dat alle informatie voor iedereen beschikbaar is.

Tagged as: , ,

3 Comments

  1. Ik heb nog uitslagen die niet in zwemrank staan. Nu zou het leuk zijn dat deze er wel in komen te staan, maar veel zin heeft het niet, omdat de organiserende vereniging de uitslag niet heeft ingelezen in de webkalender van de KNZB. Erg nalatig. Zo kan ik een zwemster natuurlijk niet met de snelste tijd inschrijven.
    Nu zegt de organiserende vereniging van die wedstrijd dat er een foutmelding gegeven wordt en dat ze er niks aan kunnen doen. Doordat zij hun werk niet goed doen, kom ik straks in de problemen met inschrijven.

  2. @Kim : laat mij even weten welke wedstrijden dit betreft, dan kan ik navraag doen bij de KNZB.
    Stuur maar even een mailtje met de wedstrijdgegevens (datum/plaats) en als de organisatie waarover je het hebt ook de uitslag naar ons kan sturen kunnen wij kijken of we hem wel vast in zwemrank kunnen zetten, vooruitlopend op een oplossing bij de KNZB voor het webkalender probleem.

  3. Moet gebeurd er als er bijvoorbeeld 2 of 3 zwemmers zijn met dezelfde tijd ingeschreven staan (zoals bij de 50 meters voorkomt), en er boven de streep nog maar 1 plaats beschikbaar is?

Leave a Response