Zwemsite.nl

DE zwemsite van Nederland

Starten in al zijn geledingen

Email dit bericht Print dit bericht

Waar de KNZB in de afgelopen jaren slechts beperkt bijscholingen aanbood die inspeelden op de wensen van de trainers in de Nederland weet de Nederlandse Vereniging van Zwemsport Trainers dat wel keer op keer te doen. En vandaag ontvingen wij de informatie over de volgende bijscholing, dit keer in zijn geheel gericht op het begin van iedere topprestatie : de start. De bijscholing vindt net als de voorgaande van de NVVZT plaats in Bakel en begint om 9.20uur. Deelnemers met een trainerslicentie verdienen met het bijwonen van de bijscholing 2 kruisjes voor de verlenging van hun licentie.

Het is weer zover, een bijscholing die er mag zijn !
Zaterdag 6 november aanstaande organiseren wij wederom een internationale bijscholing, deze keer over het fenomeen “Starten in al zijn geledingen”.
Nu de tijd van de snelle pakken weer achter ons ligt, is de mondiale zwemwereld naarstig aan het zoeken naar onderdelen die tijdverbetering kunnen opleveren. Velen zullen denken aan vergroten van de omvang van de trainingen of meer land- en krachttraining, maar is dat wel een goede en de juiste keuze ?

Veel dichterbij ligt een andere mogelijkheid, een mogelijkheid die in iedere training een geïntegreerd onderdeel zou moeten zijn, maar helaas …………..
Vanuit de diverse internationale wetenschappelijke zwemburchten komt reeds jaren regelmatig naar voren dat er zeer aanzienlijke reserves liggen bij het verbeteren van het starten, keren en finishen. Helaas blijkt ons dat in de praktijk steeds weer dat in de training hier niet of nauwelijks gericht de juiste
aandacht aan wordt besteed.

Om dit euvel te bestrijden hebben wij gemeend u een vijftal inleid(st)ers te presenteren die gezamenlijk een aantal handvaten leveren om het (uw) starten op internationaal niveau te brengen. Als uitsmijter hebben wij deze keer prof. dr. Maren Witt uit Leipzig bereid gevonden haar visie op nog braak liggende mogelijkheden onder jullie aandacht te brengen.

Inleid(st)ers:
Prof. Dr. Maren Witt , IAT/Universiteit Leipzig;
Dr. Jürgen Küchler, IAT Leipzig;
Rudi Diels, HUB Brussel, KU Leuven;
Ir. Wieger Mensonides
Patrick Pearson

Flyer bijscholing starten

Tagged as: ,

Leave a Response