Zwemsite.nl

DE zwemsite van Nederland

Jeugd mag ONK kortebaan weer inschrijven op basis van ranglijst

Email dit bericht Print dit bericht

Vandaag verscheen op de KNZB site de melding dat ook bij het komende Open Nederlandse Kampioenschappen Kortebaan er bij de jeugd categorieën ingeschreven kan worden op basis van een top-8 klassering. De exacte tekst hierover op de KNZB site is :

Gebruik ranglijsten
Voor de Open Nederlandse Kampioenschappen korte baan, wordt voor de categorie jeugd 1 en 2, wederom gebruik gemaakt van ranglijsten voor deelname.
Wedstrijden tot en met het weekend van 7 november tellen mee voor samenstelling van deze ranglijsten. De ranglijsten worden op vrijdag 12 november gepubliceerd en kunnen dan gebruikt worden voor aanvullende inschrijvingen. De beste 8 jeugd 1 en 2 (leeftijden samen genomen) hebben recht op deelname.

Sluiting limietperiode en weekend 20/21 november
De limietperiode sluit in het weekend van 13 en 14 november. De inschrijftermijn sluit op woensdag 17 november, 12.00 u. ’s middags.
Wij realiseren ons terdege dat het weekend van 20 en 21 november nog enkele wedstrijden bevat, die mogelijk nog kandidaten voor limieten op leveren. De KNZB geeft deelnemers, die in het weekend van 20 en 21 november nog een limiet of een verbetering van een eerder behaalde limiet zwemmen de kans om aanvullend in te schrijven. Dat hoeft dan niet te gebeuren met een nieuwe inschrijving. Een e-mail aan nkinschrijvingen@knzb.nl met alle gegevens voor uiterlijk maandag 22 november, 12.00 uur, volstaat in dit geval. Let op: dit geldt dus niet voor tijden waarmee via de ranglijsten ingeschreven wordt.
De vereniging dient er zelf zorg voor te dragen dat op moment van inschrijving de uitslagen van de betreffende wedstrijd ook in de webkalender staan en op die manier voor de KNZB te controleren zijn

Op zich mooi dat de KNZB wederom gebruik maakt van de ranglijsten bij de jeugd. Zeker op de wat zwaardere nummers is het aantal mensen met een limiet nogal beperkt. Door gebruik te maken van de ranglijsten kan er in ieder geval gezorgd worden dat de jeugd serie vol kan zijn. Met nadruk op het woord ‘kan’, want dan moeten de zwemmers die in de top-8 staan die afstand wel willen zwemmen.
Wat wel opvalt is dat de KNZB blijkbaar nog moeite heeft om de ranglijsten snel voor elkaar te krijgen. Ook al valt het weekend van 13/14 november nog binnen de limietperiode, tijden die tijdens dat weekend worden gezwommen tellen niet meer mee voor de ranglijst. Er kan dus 2 weken langer limieten gezwommen worden dan je plaatsen via de ranglijsten. Een punt wat in de toekomst duidelijk nog verbeterd kan worden.

Tagged as: ,

Leave a Response