Zwemsite.nl

DE zwemsite van Nederland

Inge de Bruijn gasttrainster bij Nationale Speedo Dag

Email dit bericht Print dit bericht

Afgelopen zaterdag werd in Arnhem wederom de Nationale Speedo Dag georganiseerd. Deze dag, die ooit in het leven is geroepen als vervanging van de Nationale Speedofinale, wordt jaarlijks georganiseerd voor de snelste 180 minioren zwemmers van het afgelopen seizoen. Verdeeld over 3 groepen (minioren 3 tm 6) worden daarbij de snelste 30 jongens en meiden per groep geselecteerd aan de hand van de tijden die ze bij de speedowedstrijden hebben gezwommen. Zij krijgen een uitnodiging vanuit de KNZB om een leuke en leerzame dag mee te maken bij het CIOS in Arnhem, waarbij ze onder andere allerlei spelletjes en een quiz doen. Uiteraard wordt er ook nog gezwommen, waarbij er meestal een (ex)topzwemmer gevraagd wordt om deze training te verzorgen.

Opening
Zoals ieder jaar begon de Nationale Speedo Dag weer met de registratie van de kinderen, ouders en trainers, waarna er een gezamenlijke opening was. Fedor Hes, werkzaam bij de bond en trainer bij AZ&PC in Amersfoort, deed een kort verhaaltje over wat er die dag zou gaan gebeuren en wat te doen bij eventuele calamiteiten. Daarna had hij het genoegen om de gasttrainster van de dag voor te stellen, niemand minder dan 4-voudig Olympisch kampioene Inge de Bruijn! Uiteraard werd er daarbij een filmpje getoond van een van haar mooiste momenten, haar wereldrecord op de 50m vrijeslag tijdens de Olympische Spelen van Sydney 2000. Na wat korte vragen aan Inge, waarbij ze duidelijk maakte en uitstraalde dat plezier in het zwemmen altijd het belangrijkste is geweest voor haar, was het tijd voor de kinderen om op weg te gaan naar de spelletjes. De ouders en trainers werden vervolgens overgedragen aan Titus Mennen, bondscoach junioren/jeugd.

NTC-RTC-TOC
Titus Mennen is als bondscoach junioren/jeugd verantwoordelijk voor het begeleiden van de sporters nadat ze de Speedo leeftijd zijn ontgroeid. Erg belangrijk daarbij is dat de zwemmers op dat moment de eerste fase van hun zwemcarrière op een goede gedegen manier zijn doorgekomen. Daarbij is bij de minioren het plezier in het zwemmen en het aanleren van een goede techniek het allerbelangrijkste.
Om deze eerste stappen goed te laten plaats vinden, heeft voormalig bondscoach junioren Andre Cats een aantal jaren geleden het Meerjaren Opleidingspan Zwemmen (MOZ) opgezet. Met al zijn ervaring als trainer bij DWK en in overleg met veel andere specialisten, heeft hij geprobeerd een leidraad te schrijven waarmee uiteindelijk meer zwemmers de absolute (wereld)top moeten kunnen halen.
Uit dit MOZ is vervolgens de structuur met Nationale Trainings Centra (NTC) en Regionale Trainings Centra (RTC) ontstaan. Deze centra moeten de (jeugd)topper van Nederland de faciliteiten bieden om door te groeien tot de wereldtop.
Titus ging in zijn presentatie uitgebreid in op hoe hij de doorstroom van talent naar RTC’s en NTC’s zag en welke onderdelen daarbij belangrijk zijn. Verder legde hij aan de aanwezige ouders en trainers uit wat de visie van de bond (samengevat in het MOZ) is met betrekking tot de trainingsinhoud en arbeid op een bepaalde leeftijd. Al snel bleek dat de 1,5 uur die Titus tot zijn beschikking had eigenlijk veel te weinig was en hij moest na al 10 minuten uitgelopen te zijn gevraagd worden een eind aan zijn presentatie te maken.

Meer info over het MOZ is te vinden op de site van de KNZB.

Spellen
Tijdens de presentatie van Titus aan de ouders en trainers waren de zwemmers bezig met diverse spelletjes. Nu ben ik daar niet bij geweest (ik was als trainer aanwezig), maar wat ik begreep hebben de jongens en meiden veel lol gehad. De studenten van het CIOS waar de dag plaats vond hadden de zwemmers in tegenstelling tot voorgaande jaren dwars door elkaar heen gegooid, zodat alle groepen tegelijk aan de spellen kon meedoen. En aan de verhitte gezichten te zien bij de lunch waren ze goed bezig geweest.

Workshops
Na de lunch werden de ouders van de trainers gescheiden en mochten de ouders aan de slag in het Lagerhuis. Daarbij werd geprobeerd een discussie op gang te brengen tussen de aanwezige ouders over alles wat komt kijken bij het zwemmen. Natuurlijk was er daarbij ook weer een verwijzing naar het verhaal van Titus Mennen door bijvoorbeeld een stelling als ‘Mijn kind kan zijn hele zwemcarrière bij 1 club blijven zwemmen’. Ook werd ze bij de workshop ‘Help, een zwemmer in huis’ het een en andere verteld over wat ze nog te wachten staat in de komende jaren. Daarvoor had de KNZB Thijs van Valkengoed gevraagd, oud-Olympier en recentelijk gestopt met topzwemmen.
Voor de trainers waren er ook een tweetal workshops. Jaqueline Stoel, als fysiotherapeut verbonden aan de KNZB, vertelde het een en ander over landtraining en lied de aanwezige trainers direct ook voelen wat een landtraining in houdt. Daarbij ging ze ook in op de vragen van de trainers, waarbij zoals wel vaker schouderproblemen het belangrijkste onderwerp was. Sander Ganzevles was de andere ex-topzwemmer die de trainers wat vertelde over zijn specialiteit : de rugslag. Hij ging daarbij uitgebreid in op de biomechanica van het zwemmen en probeerde van de trainers input te krijgen over hoe ze hun zwemmers nog sneller dachten te maken.

Kennisquiz en meetstraat
Na de lunch stonden er voor de zwemmers nog 3 onderdelen op het programma, de kennisquiz, een meetstraat en een training van Inge de Bruijn.
Bij de kennisquiz werden de zwemmers stellingen voorgelegd met als mogelijke antwoorden ja en nee. Afhankelijk van het antwoord mochten ze een bepaalde richting in en kregen ze bij het eindpunt te zien waar ze nog verbeteringen in konden aanbrengen. Bijvoorbeeld dat ze voor een wedstrijd wel op tijd naar bed moesten gaan en natuurlijk dat ze goed moesten eten.
Bij de meetstaat was het tijd om de zwemmers eens goed fysiek te bekijken. Zo werd er natuurlijk lengte en gewicht opgenomen en bepaald wat hun BMI was. Daaruit kregen ze vervolgens een advies mee wat ze over moesten brengen aan hun ouders en trainers.

Training van Inge de Bruijn
Voor de meeste zwemmers was het hoogtepunt van de dag echter de training van Inge de Bruijn. Hoewel de meeste zwemmers die op de Speedodag aanwezig waren haar mooiste races waarschijnlijk niet bewust hebben meegemaakt (4 en 8 jaar geleden waren de meeste deelnemers niet ouder dan 6 jaar), is zij natuurlijk nog steeds een idool van veel van hen. Met 4 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen Olympische medailles is ze nog altijd de grootste Olympiër uit Nederland ooit.
Uiteraard richtte ze zich bij de training op haar beste onderdelen, de borscrawl en vlinderslag. Allereerst mochten de kinderen aan de slag met wrik en techniekoefeningen, gevolgd door wat extra banen met persoonlijke opmerkingen. Als laatste werd ook nog gewerkt aan het starten waarbij vooral de verschillen tussen de traditionele start en de track-start werden uitgeprobeerd. Na afloop was er natuurlijk ook nog even tijd voor een handtekening en foto met Inge, zodat iedereen weer trots naar huis kon.

Groepsfoto oudste Speedo groep

Tagged as: , ,

1 Comment

  1. Pretty! This was an extremely wonderful article.

    Thank you for supplying these details.

Leave a Response