Zwemsite.nl

DE zwemsite van Nederland

KNZB komt met officiele kledingeisen voor 2010

Email dit bericht Print dit bericht

KNZBNa de bekendmaking van de officiële badkledingbepalingen door de FINA is de KNZB aan de slag gegaan met een vertaling en toepassing van die bepalingen voor het Nederlandse reglement. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande tekst die op 30 oktober is gepubliceerd op de website van de KNZB. De belangrijkste punten in het pakket van eisen zijn het formaat van de badkleding (mannen van navel tot knie, dames van schouders tot knie), de doorlaatbaarheid, het drijfvermogen en het niet toegestaan zijn van welke vorm van sluiting (rits, clipje, etc) dan ook. Hoe de KNZB het nieuwe reglement denkt te gaan handhaven is nog onbekend. In het reglement staat dat alle goedgekeurde kleding voorzien dient te worden van een ‘FINA approved’ label, maar hoe omgegaan gaat worden met oudere badkleding zal nog bekend gemaakt moeten worden. Grappig detail : op de Jaked pakken die bij de WK gedragen werden zit een ‘FINA approved’ label.

Aanpassing D-reglement als gevolg van de regels voor zwemkleding.
Zwemkleding
D16.xx (xx is einde van D16, afhankelijk van eventuele hernummering)
– Onder zwemkleding wordt verstaan het zwempak, badmuts en zwembril.
– Bij zwemwedstrijden mag de deelnemer slechts één zwempak dragen.
– Bij mannen zal dit pak niet boven de navel en niet onder de knie komen.
– Bij vrouwen zal dit pak niet de nek bedekken noch voorbij de schouder noch onder de knie komen; een pak in twee delen is toegestaan.
– Alle zwempakken dienen van textiel te zijn. Extra voorwerpen als arm- of beenbanden maken geen onderdeel uit van de zwemkleding.
– Alle zwemkleding dient voor te komen op de FINA-lijst van goedgekeurde zwemkleding of te voldoen aan de door FINA of KNZB gepubliceerde voorwaarden voor uitzondering.
Toelichting: de voorwaarden waaraan zwemkleding dient te voldoen staat vermeld in het document
“FINA requirements for swimwear approval (from 01.01.2010)”, te vinden op de FINA-website.
Een vertaling van de eisen is opgenomen als bijlage D4.
De voornaamste punten uit de eisen zijn:
- een zwempak moet vrijwel geheel waterdoorlatend zijn;
- het maximale drijfvermogen is 0,5 Newton;
- ritssluiting of andere vorm van sluiting is niet toegestaan;

BIJLAGE D4
Vertaalde tekst “FINA Requirements for swimwear approval (from 01.01.2010)”
Onderdeel van artikel BL8 in de By Laws van de FINA.
In dit onderdeel zijn alleen de eisen die voor goedkeuring van zwemkleding gelden, opgenomen. Voor de volledige tekst inclusief de procedure die fabrikanten moeten volgen, wordt verwezen naar de Engelstalige tekst op de FINA-site.
FINA eisen voor goedkeuring zwemkleding
1. Zwemkleding
Zwemkleding omvat het zwempak, badmuts en zwembril.
2. Zwemkleding die aan goedkeuring onderhevig is.
Vanaf de datum van toepassing van deze regels moet alle zwemkleding die bij KNZBwedstrijden wordt gebruikt, voldoen aan de criteria die in deze regels zijn vastgelegd en van een model zijn dat door de FINA is goedgekeurd.
3. Criteria
3.5. Zwempakken.

De volgende criteria zijn van toepassing:
a) Ontwerp
Gepastheid: het dragen van een zwempak zal de goede zeden niet aantasten (in het bijzonder door de pasvorm en het tonen van delen van het lichaam, bedekt of niet);
Bedekte oppervlakte:Het zwempak zal bij mannen niet boven de navel en niet beneden de knie komen; Het zwempak zal bij vrouwen niet de nek bedekken noch voorbij de schouders noch onder de knie komen.
Samenstelling/andere onderdelen:Het zwempak van mannen is eendelig.
Onderworpen aan de eis van gepastheid en met inachtneming van de bedekte oppervlakte, mag het zwempak voor vrouwen een- of tweedelig zijn. Andere voorwerpen die het lichaam bedekken en geen onderdeel zijn van het zwempak, zijn verboden.
Kleuren:Ter voorkoming van twijfel worden kleuren niet gezien als deel van het ontwerp in de toepassing van deze regels.
b) Materiaal (algemeen)
Gezondheid: het materiaal mag de gezondheid van de deelnemer niet in gevaar brengen;
Soort materiaal: het materiaal dat voor de zwempakken gebruikt wordt mag alleen “gemaakt van textiel” zijn dat in het kader van regels gedefinieerd wordt als materiaal dat bestaat uit natuurlijke of synthetische, individuele en niet samengevoegde draden die een weefsel vormen door weven, breien of vlechten.
Oppervlaktebehandeling van de stof: ieder materiaal dat op de oppervlakte van de stof (bijv. door coaten, drukken of impregneren) is aangebracht mag het open karakter van de stof niet aantasten. Het behandelde materiaal zal verder voldoen aan alle eisen, speciaal met betrekking tot de dikte, doorlaatbaarheid en soepelheid. Dit onderdeel van de regel is niet van toepassing op logo’s en labels. Dit voorschrift is van toepassing op zowel het fabrieksniveau als op het feitelijk gebruik van het zwempak.
Soepelheid: het materiaal moet flexibel zijn en eenvoudig te vouwen (softfolding).
Eenvormige vlakke stof: de stof dient vlak te zijn en overal even dik. De stof zal geen uitstekende vormen of structuren hebben, zoals schubben.
Uitwendige behandeling: de stof mag niet op enige wijze uitwendig behandeld worden.
Verschillende materialen: Een zwempak mag van verschillende stoffen gemaakt worden onder de voorwaarde dat deze alle als ‘textiele stof’ als hierboven omschreven, beschouwd worden en deze voldoen aan alle andere criteria inclusief speciaal de dikte en doorlaatbaarheid (de maten hebben betrekking op de totale laag). De combinatie van stoffen mag verder geen vorm of structuur aan de buitenzijde opleveren. Gelaagde stoffen moeten volledig aan elkaar vastzitten behalve waar dit nodig is om de intieme delen te beschermen.
c) De stof (gemeten waarden)
Dikte: de stof mag een maximale dikte hebben van 0,8 mm. Deze maximale dikte slaat niet op de zomen voor zover deze functioneel zijn en hun dikte en breedte het resultaat zijn van hun normale functie.De dikte wordt gemeten zoals beschreven bij de FINA-procedure.
Drijfvermogen: het zwempak zal geen drijfvermogen hebben groter dan 0,5 Newton, gemeten na toepassing van vacuüm. De grootte van het drijfvermogen wordt gemeten zoals beschreven bij de FINAprocedure.
Doorlaatbaarheid: de gebruikte stof moet op ieder punt een doorlaatbaarheid hebben van 80 liter/m2/seconde. De waarde van doorlaatbaarheid wordt gemeten op de stof met een standaard uitrekking in alle richtingen van 25%. Indien de stof echter niet in enige mate kan worden uitgerekt, zal de test uitgevoerd worden op niet uitgerekte, vlakke stof. De grootte van de doorlaatbaarheid wordt gemeten zoals beschreven bij de FINA-procedure.
d) Constructie
Ritssluiting of een andere vorm van sluiting is niet toegestaan.
Zomen dienen alleen gebruikt te worden in functionele zin en mogen geen uitwendige vormen tot stond brengen. Het gebruik van zomen (speciaal aantal, totale lengte en voorkomen) mag niet van invloed zijn op het voldoen aan de hier gestelde criteria.
Externe stimulatie of beïnvloeding: zwempakken die enige vorm bevatten van externe stimulatie of beïnvloeding van enige soort, inclusief pijnvermindering, het vrijmaken van chemische of medische middelen, elektrostimulatie enz., zijn verboden. Gefabriceerde en gebruikte zwempakken in overeenstemming met verstrekte monsters.
Consistentie: de uiteindelijk gefabriceerde en gebruikte zwempakken dienen volledig gelijk te zijn aan de aan de FINA verstrekte monsters. Iedere aanpassing voor gebruik (waaronder impregnatie) is verboden.
Individuele aanpassing: individuele aanpassing van zwempakken ten opzichte van de aan de FINA aangeboden monsters is niet toegestaan.
3.6. Badmutsen
De volgende criteria zijn van toepassing:
a) Ontwerp.
Zelfstandig onderdeel: de cap mag niet bevestigd zijn aan het zwempak of zwembril noch daar een ononderbroken geheel mee vormen (geen ‘masker’-effect);
Vorm: de vorm dient de natuurlijke vorm van het hoofd te volgen;
Oppervlak: aan de buitenzijde mogen geen kunstmatige vormen aangebracht zijn (vinnen enz.)
b) Materiaal.
Hardheid: geen harde materialen (het materiaal kan een zekere stijfheid hebben maar moet in staat zijn om de vorm van het hoofd te volgen: geen harde helm)
Soort: verschillende soorten materiaal mogen gebruikt worden in een cap. Deze mogen van verschillende dikte zijn. Deze verschillen in dikte mogen echter niet leiden tot vormgeving.
c) Constructie
Zomen dienen uitsluitend functioneel te zijn en mogen geen vormen aan de buitenzijde vormen.
3.7. Zwembrillen.
De volgende criteria zijn van toepassing:
a) Ontwerp
Zelfstandig onderdeel: de zwembril mag niet bevestigd zijn aan de cap noch daar een ononderbroken geheel mee vormen (geen ‘masker’-effect);
b) Materiaal/constructie:
Veiligheid: de zwembril dient te voldoen aan de geldende veiligheidseisen voor oogbescherming.
4. Goedkeuringsprocedure.
Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de FINA-site.
1.5. Lijst van goedgekeurde modellen/ uitzonderingen
De FINA publiceert een lijst van goedgekeurde modellen………..
Deze lijst wordt bijgewerkt indien dit nodig is…….
De FINA-commissie die zwemkleding keurt, kan een uitzondering instellen voor zwemkleding waarvan duidelijk is dat deze voldoet aan de eisen (bijv. zwemslips of dameskleding in de traditionele snit die volledig van textiel en waterdoorlatend zijn). De voorwaarden voor zo een uitzondering worden door de FINA gepubliceerd.
De KNZB kan aanvullingen op de lijst van goedgekeurde modellen of aanvullingen op de FINA-uitzonderingen publiceren.
1.6. Bewijs van goedkeuring
De fabrikant dient de goedkeuring aan te geven op het gebruikte product op een wijze waarbij verwijdering niet mogelijk is; dit kan op het product zelf of op een niet verwijderbaar label met de woorden “FINA approved” samen met een indicatie van de tijd van goedkeuring. Dit bewijs moet op een plaats aangebracht zijn die controle mogelijk maakt maar hoeft niet opvallend te zijn. Het moet in een normale letterstijl en -grootte zijn.

Tagged as: , , ,

4 Comments

 1. Jammer dat de KNZB zich niet inzet voor terugdringen van de hoeveelheid toegestane stof. In de training draagt bijna niemand een pak of broek met bovenbeenbedekking. Het gebruik van stof tussen knie en heup kan maar één doel hebben: snellere pakken maken. En deze regels hadden er nu nu net moeten zijn om dat onmogelijk te maken.
  Hoe kleiner het pak, hoe kleiner de kans voor fabrikanten om er een hulpmiddel van te maken. Maar blijkbaar wordt dat minder belangrijk geacht dan de belangen van enkele fabrikanten.

  Voor de WK leken de nationale bonden eindelijk eensgezind tegen de FINA in te gaan. Momenteel lijken al die bonden weer rustig en lijdzaam de FINA te volgen. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat de stoffen van de al goedgekeurde pakken weinig afwijken van de stoffen die deze regels onmogelijk zouden moeten maken.

 2. Hoewel ik het helemaal eens ben met Joeri, kan ik wel een (in mijn ogen) legitieme reden verzinnen om de broeken tot knie toe te staan bij de heren en dan is de handhaafbaarheid (is dat een Nederlands woord??).
  Het is veel makkelijker om navel en knie te noteren en controleren, dan iets daar tussen.
  Want waar ligt te grens als je het bij de heren verder beperkt ? Een boxer formaat, mag dat wel ? en zo nee, hoe smal moet het dan zijn aan de zijkant ??

  Over de materialen kan ik persoonlijk weinig zeggen, maar misschien kan jouw betrouwbare bron daar iets meer over melden ? Ben in ieder geval zeer benieuwd naar de volgende modellen van Speedo (LZR), TYR, Arena, maar ook Jaked en BlueSeventy en alle andere producenten die op de WK nog prominent aanwezig waren.

 3. Toch bestaat er nog onduidelijkheid. Diverse websites en Speedo zelf geven aan:

  (website: http://www.fibre2fashion.com/News/apparel-news/newsdetails.aspx?news_id=78392 )

  quote:
  FINA approves new Speedo LZR Racer inspired suits
  October 24, 2009 (UK)

  Speedo, the world’s leading swimwear brand, has announced that its new generation of performance swimwear inspired by the Speedo LZR Racer suit has been approved by FINA. The range is fully compliant with the new FINA rules that come into effect from January 2010.

  The Speedo LZR Racer Elite suit, Speedo LZR Racer Pro suit and Speedo LZR Racer Comp suit will be phased-in to the market from November 2009, January 2010 and mid-2010, respectively, with supply increasing as our manufacturing capacity allows.

  This is Speedo’s most comprehensive and technically advanced range of performance swimwear to date and caters for every level of competitive swimming.

  Speedo products that are on the FINA 2010 List of Approved Swimsuits

  Women
  – Speedo Aquablade Record Breaker Kneeskin
  – Speedo Fastskin FS II Record Breaker Kneeskin
  – Speedo FSPro Record Breaker Swimsuit
  – Speedo Fastskin XT Record Breaker Kneeskin (Japan only)
  – Speedo Fastskin Record Breaker Kneeskin
  – Speedo LZR Racer Elite Record Breaker Swimsuit (available November 2009)
  – Speedo LZR Racer Elite Record Breaker Kneeskin (available November 2009)
  – Speedo LZR Pro Record Breaker Swimsuit (available early 2010)
  – Speedo LZR Pro Record Breaker Kneeskin (available early 2010)
  – Speedo LZR Comp Record Breaker Swimsuit (available Summer 2010)
  – Speedo LZR Comp Record Breaker Kneeskin (available Summer 2010)

  Men
  – Speedo AQUABLADE Hydroshort
  – Speedo Fastskin FS II Jammer
  – Speedo Fastskin XT Brief (Japan only)
  – Speedo Fastskin XT Jammer (Japan only)
  – Speedo Fastskin Jammer (Japan only)
  – Speedo LZR Racer Elite Jammer (available November 2009)
  – Speedo LZR Pro Jammer (available early 2010)
  – Speedo LZR Comp Jammer (available Summer 2010)

  en:
  Speedo
  10/21/2009
  Speedo Championship Suit Update
  In an ongoing effort to help consumers understand which Speedo championship suits are approved based on various organizational jurisdictions, please read the below.

  FINA
  Today, FINA published their list of approved swimsuits for 2010 competition. To view the list, visit http://www.fina.org .

  Speedo is pleased to announce that its new generation of performance swimwear inspired by the Speedo LZR Racer suit has been approved by FINA. The range is fully compliant with the new FINA rules that come into effect from January 2010.

  The Speedo LZR Racer Elite suit and Speedo LZR Racer Pro suit will be phased-in to the market from November 2009 and Spring 2010, respectively.

  FINA has also approved the Speedo FS Pro recordbreaker, Speedo Fastskin FSII and Speedo Aquablade suits. We are seeking further guidance from FINA to gain approval of the Speedo FS Pro jammer and recordbreaker kneeskin.
  Unquote:

  Hieruit blijkt dat de Speedo FS Pro recordbreaker kneeskin female wel is toegestaan en de Speedo FS Pro jammer nog onder discussie is. ECHTER: op de officiële lijst van de Fina van 15 oktober kan ik nergens de FS Pro vinden!?

  Waar kan ik daar nu duidelijkheid over krijgen?

 4. Hallo mensen,

  Nou heb ik toch een klein vraagje.
  Op mijn zwemclub(Ducdalf, Bedum) werd er tegen ons gezegd dat wij(omdat ik in 1995 geboren ben en dus nog een junoir ben) geen zwempak aanmag tot aan de knieën. Maar vervolgens kan ik daarvan niks vinden op de KNZB of de FINA site. Weet één van jullie misschien de regels hiervan?
  Als dat zo is, zouden jullie dan een mailtje naar mijn mailadres willen sturen: alexandra17395@hotmail.com

  Alvast bedankt!

  Groetjes Alexandra

Leave a Response