Zwemsite.nl

DE zwemsite van Nederland

Eisen badkleding verder aangescherpt

Email dit bericht Print dit bericht

FINAKomende maandag zal er hopelijk meer duidelijkheid komen over de badkleding eisen, voor dit jaar en 2010. Hoewel de eisen voor dit moment de huidige badpakken, van volledig water en lucht ondoorlaatbaar materiaal, waarschijnlijk niet zullen verbieden, zijn er toch signalen dat er mogelijk anders beslist gaat worden. De FINA heeft in de Dubai Charter ruimte gelaten om de regels waar nodig verder aan te scherpen en het daarmee mogelijk gemaakt voor de commissie die moet beslissen om per direct al strengere eisen te stellen aan de badkleding. In punt 3  van de Dubai Charter staat : ‘ FINA will continue monitoring the evolution of the sports equipment and watch innovations in shape, material and other elements which may need to be addressed. FINA will consult with its National Federations, its Athletes, Coaches and Legal Commissions, Swimming Committee and manufacturers on any further developments in this respect.’ De commissie kan hierdoor besluiten om de gestelde regels voor 2009 en 2010 verder aan te scherpen om zo verdere schade aan de zwemsport, zoals nu in vele ogen gedaan door de huidige badpakken, te voorkomen.

Kijkend naar de toekomst zullen de regels in ieder geval verder worden aangescherpt. Zo ontvingen wij uit welingelichte bronnen een aantal extra aanvullingen op de eisen voor 2010 :

 • Dikte van het pak omlaag van 1mm naar 0.6 of 0.7mm
 • Minimaal 50% permeabiliteit met een minimale luchtdoorlaatbaarheid van 40%
 • Maximaal 250cm2 of 2500cm2 ?? niet doorlaatbare stof aaneen met daar om heen minimaal een strook van 5 cm permeabel materiaal zodat de lucht die zich onder dat oppervlak kan ophopen ook snel wordt afgevoerd
 • Binnen 100 sec moet de 1 newton opwaartse kracht bereikt zijn als het pak in het water ligt. Maximale bovengrens bij start ligt op 4 Newton (lucht krijgt dus de kans om uit het pak te ontsnappen maar dat moet binnen 100 sec) Op dit moment zijn er veel 100% neopreen suits die zelfs op 10 Newton opwaartse kracht beginnen bij de start en die waarde te lang vasthouden. Pas bij uitknijpen, onderdompelen en vol laten lopen wordt 1 Newton bereikt (vele minuten later dan de nieuwe standaard tijd van 100 sec) Dat verklaart waarom ze wel voldoen aan de oude eisen en veel opwaartse kracht leveren tijdens de race. Uiteindelijk bereiken die pakken ook de waarde van 1 Newton opwaartse kracht. Of dat nou de bedoeling was? Nieuwe reglement voorziet dus in dat hiaat.

Verder zal er een mobiel meetstation beschikbaar komen om pakken ter plekke (nogmaals) te testen. Pakken moeten altijd droog gemeten worden, dus na een race kan er niet direct uitsluitsel worden gegeven, omdat de meting altijd ruim achteraf zal plaatsvinden. Een nat pak wat al vele minuten in het water heeft gelegen zal zeer waarschijnlijk in bijna 100% van de bestaande pakken gewoon voldoen aan de oude eisen. Die 100 seconden regel maakt dit een stuk spannender. Hoe het een en ander in de praktijk zal gaan werken is nog onduidelijk, want het aanpassen van de uitslag een aantal uren na afloop zal niet zijn wat de FINA voor ogen heeft.

Het lijkt er dus op dat de FINA serieus bezig is om de regels waterdicht te krijgen, al zullen de producenten er uiteraard alles aan blijven doen om de kleine speelruimte/hiaten die er zijn zo goed mogelijke te gebruiken/misbruiken. En veel zal afhangen van de beslissingen komende maandag. Laat de commissie de chaos nog voortduren tot 2010 of wordt deze per direct gestopt…..

Tagged as: ,

7 Comments

 1. Sluitende regels is een illusie. It ain’t gonna stop. Op deze wijze wordt het alleen ingewikkelder, niet beter! Misschien toch maar óf veel toelaten óf terug naar de zwembroek (en een badpak met open rug voor dames).

 2. Ik sluit me aan bij de mening van Rick. Er wordt gewoon met steeds ingewikkelder wordende regels bepaald dat prestatiebevorderende pakken zijn toegestaan. Dit wordt een ‘leuke’ strijd tussen fabrikanten en regels. De regels zullen alleen altijd achter blijven lopen bij de fabrikanten. Badpakken zullen steeds sneller blijven worden.

  Wat je hier schrijft over de drijfvermogentest komt op mij over als een flinke versoepeling. Bij korte afstanden lijkt extreem drijfvermogen te worden toegestaan. Na 100 seconde zit Leveaux al langl op zijn fiets naar huis.

 3. @Joeri: die 100sec regel slaat, lijkt mij, niet op de wedstrijd. Als Levaux’ pak na 100 sec. niet alle lucht kan laten ontsnappen, bij een test van dat pak, dan is het pak niet legaal. Maakt niet uit of hij die 100m in 47 of 100 sec. zwemt.

 4. @Eric: het probleem van alle tests is natuurlijk dat ze niet over wedstrijden gaan en zelfs niet gedragen worden tijdens de test.

  In het drijfvermogenverhaal zie ik echter zeker wel een versoepeling.
  eerste plan: meer dan 1N is verboden
  nieuwe plan: 4N of 10N of meer is ook OK, als het na 100 seconde testen maar onder de 1N is.

 5. @Joeri: Het is zeker geen versoepeling. Volgens bij ons bekende informatie was de huidige test gesteld op 1 Newton na 5 minuten (300seconden), deze is dus teruggebracht naar 100seconden. Geen idee of dit nog iets uitmaakt op de huidige pakken, het zal afwachten worden of niet alleen de lijst maar ook de testresultaten bekend gemaakt worden.

 6. @martin: zal best, maar in de originele tekst van de Dubai Charter kan ik die 5 minuten niet vinden.

 7. @joeri: er was toen de Dubai Charter geschreven werd nog niet bepaald HOE er gemeten moest worden. Die meetmethode is overgelaten aan de onafhankelijke testers en zij hadden volgens onze informatie de grens op 5 minuten gezet. Als je dat dus als basis neemt waarmee de afgelopen weken is getest, dan zijn de nieuwe eisen een duidelijke verscherping van de regels.
  Hopelijk geeft de FINA bij de bekendmaking van de lijst met toegestane badkleding ook wat meer info over de precieze meetmethoden. Het mooist zou uiteraard ook zijn als de alle meetwaarden openbaar maken, maar dat verwacht ik eigenlijk niet.

Leave a Response