Zwemsite.nl

DE zwemsite van Nederland

Gaan de regels te ver ?

Email dit bericht Print dit bericht

KNZBNaar aanleiding van de nieuwe regels die Jacco Verhaeren voorstelt voor de badkleding bij minioren en junioren zijn er op de zwemkroniek een stapel reacties binnen gekomen. Helaas is er daar geen mogelijkheid om (snel) te reageren op de reacties, daarom hier een reactie. Iedereen kan hieronder zijn reactie kwijt.

(1) De door de FINA ingestelde regelgeving vind ik een prima initiatief wat ook zeker in Nederland gevolgd dient te worden. De wildgroei in pakken wordt hierdoor (voorlopig) beperkt en er is duidelijkheid over wat er wel en niet mag. De regels die Jacco Verharen in samenspraak met de KNZB wil gaan invoeren voor minioren en junioren vind ik echter te ver gaan. Ik schat dat 75% van de junioren en 40% van de minioren in Nederland inmiddels in een pak zwemt dat door de regels van Jacco niet meer toegestaan zou zijn. Hoe ga je dit verkopen naar ouders? Gaat de KNZB de pakken die de ouders voor hun kinderen hebben aangeschaft vergoeden? Ik zou me goed voor kunnen stellen dat ouders een claim gaan leggen bij de bond. De pakken zijn er nu eenmaal en dat moeten we ook gewoon zou houden. Als we er met z’n allen voor zorgen dat we de door de FINA gestelde regels volgen en niet als een ballon over het water vliegen is het toch prima?

Dennis Colijn
Trainer NIMO Landgraaf
——————–
Zwemsite.nl : Wat jij zegt is dus dat iedereen in de op dit moment aanwezige pakken moet kunnen blijven zwemmen. Ook als dat een LZR is bij een 11 jaar oude minior ? Het feit dat het pak een (oneerlijk) voordeel biedt ten opzichte van zijn leeftijdsgenoot die het pak niet kan/wil betalen (of eigenlijk zijn ouders), maakt in jouw ogen niet uit ? Hoe hard de maatregel ook is en hoe jammer dan ook voor diegenen die al veel geld hebben uitgegeven aan een snel pak, het komt alle zwemmers ten goede. Eerlijkere concurrentie en betere betaalbaarheid van de zwemsport.
——————–

(2) Wil toch even reageren op de vandaag gepubliceerde badpakken regels.
Natuurlijk zijn er voor elke sport regels nodig, dus ook voor het zwemmen. Dat je gewoon één pak aan hebt en dat pakken geen extra drijfvermogen bevatten lijkt me een goede zaak.
Ik snap alleen niet waar het nu eigenlijk om draait en kan me niet aan de indruk onttrekken dat er sprake is van sponsor belangen.
Volgens mij is de discussie pas op gang gekomen na het verschijnen van o.a. de Blue Seventy, terwijl de meeste wereldrecords toch echt gezwommen zijn in een Speedo LZR.
Ook wordt er gezegd dat er sprake is van oneerlijke concurrentie omdat niet iedereen zich zo’n duur pak kan veroorloven. Toch heb ik begrepen dat de verwachting is dat de LZR door de keuring heen komt,het pak zal er echter niet voordeliger op worden.
Verder vind ik het niet eerlijk dat er aparte strengere regels gaan gelden voor de Minioren/Junioren.
Laat deze groep ook gewoon in een fastskin starten als ze dat willen; we leven in 2009, tijden veranderen en de techniek staat niet stil!!
De schaatsers hebben inmiddels toch ook klapschaatsen en daar hoor je niemand meer over.
Wanneer je kijkt naar de jaargang records vind ik dat er nog opvallend veel records staan van mijn “generatie genoten” (lees:uit de vorige eeuw)
Ik denk dat het zeker bij de jeugd vooral het psychologische effect van zo’n pak is, want bij een heleboel kids is het pak nog duidelijk op de groei gekocht.
Natuurlijk koop ook ik voor mijn dochter van 12 geen pak van € 300,00 maar ze maakt ze wel op haar manier de blits in een fastskin van € 30,00 en da’s goedkoper dan de meeste “gewone” badpakken.
Danielle van Veen-Joustra
——————–
Zwemsite.nl : De discussie over de invloed van Speedo op de besluiten van de FINA laat ik even achterwege en richt me op de minioren/junioren. Je wil een scheiding aangeven tussen de LZR/Blue70 (welke je naar eigen zeggen niet zal aanschaffen omdat hij € 300,00 is) en de ‘oude’ fastskin’s. Dan komt bij mij al snel de vraag op : waar ligt de grens ? Een FS pro heeft ook drijfvermogen, net als een 5 jaar oude Diana broek. Mogen die dan nog wel ? Of ligt de grens bij een bepaald bedrag ? En wie bepaald dan het bedrag ? De enige manier om duidelijkheid te hebben is de beperking van het formaat van het badpak, zodat er gewoon geen winst te halen is. En dat de techniek niet stil staat weten we allemaal, anders hadden we nog wel in wollen zwembroeken gezwommen.
——————–

(3) Lijkt me een goede ontwikkeling voor sporter ( jong en oud) en ook fabrikant. Daar is de zwemsport uiteindelijk mee geholpen.
Teus Krijgsman
——————–

(4) Het lijkt me zeer zinvol dat de technisch directeur van de KNZB en/of de KNZB op voorhand bekend maken welke pakken nu wel en niet toegestaan zijn. Moet volgens mij niet zo moeilijk zijn.
Dit voorkomt dat zwemmers onterecht verzuimen om een pak aan te trekken dat achteraf wel blijkt te zijn toegestaan of de gok nemen en toch een pak aantrekken dat achteraf niet geoorloofd is.
Teleurstellingen kunnen op die manier voorkomen worden en er is meer sprake van fairplay.
We kunnen ook wachten tot het moment dat bijvoorbeeld de NZE zwemmers gestart zijn. Dan weten alle andere zwemmers waarschijnlijk ook waar zij aan toe zijn.
Het kan toch niet zo zijn dat iedere individuele zwemmer nu op wetenschappelijke wijze zijn/haar pak moet gaan meten/wegen?
Harry Delno
——————–
Zwemsite.nl : Helemaal mee eens. Nu de beslissing is genomen dat er een beperking komt, zal er zeker duidelijkheid moeten komen over a) welk formaat badpak/zwembroek nu wel en niet mag (dichte rug bij de dames ? zwembroek tot de knieën bij de heren of alleen een ouderwetse ballenknijper ? en b) welke merken/typen toegestaan worden. Voor punt b) zullen we moeten wachten op de testen van de FINA, maar punt a) kan volgens mij al bekend gemaakt worden. Desnoods onder voorbehoud van stemming door het bondsbestuur. Kunnen ouders en zwemmers er vast rekening mee houden bij de aanschaf van nieuwe badkleding.
——————–

(5) Hierbij mijn reactie over het verbieden van haaienpakken bij junioren.
Ik vind dit geen goeie zaak en wel om de volgende redenen:
1) Verhaeren geeft aan dat de haaienpakken de techniek zouden verbloemen maar volgens mij leer je de techniek tijden de training waar geen haaienpakken worden gedragen.
2) Verhaeren geeft aan dat het oneerlijke concurrentie zou zijn t.o.v. kinderen die niet zoveel geld hebben, en kinderen er te snel uitzouden groeien. Dat betekent dus dat er ook heel wat in goede staat verkerende tweedehandspakken zijn.
3) Je zegt ook niet tegen een kind dat hard loopt je moet schoenen van scapino (of ander goedkoop merk) omdat andere ouders geen goeie schoeisel kunnen/willen kopen.
4) Verder zwemmen junioren ook regelmatig tegen jeugd die dan wel een pak aan mogen hebben. Was die strijd al iets oneerlijk wordt dit alleen maar erger.
5) Een oneerlijker strijd vind ik meer ontstaan doordat sommige verenigingen hun junioren 10uur zwem training kunnen aanbieden en anderen maar 4.Als je het dan over oneerlijke concurrentie vind ik dat meer een punt om over na te denken dan over een haaienpak die tijdens de wedstrijd wordt gedragen en de techniek die tijdens de training wordt aangeleerd. Het pak is dan misschien een hulpmiddel om sneller te gaan maar als de techniek in de training niet goed wordt aangeleerd zwemt dat pak ook niet snel.
S.W.A. Scholte-Raven, Musselkanaal
——————–
Zwemsite.nl : Even puntsgewijs een reactie : Techniek leer je in de training. Ja, maar als je die techniek (nog) niet onder de knie hebt kan je toch harder zwemmen dan iemand die wel de techniek onder de knie heeft. Ofwel : de noodzaak om aandacht te besteden aan techniek wordt minder groot. Tweedehandspakken : Daar heeft u gelijk in, maar de pakken slijten ook dusdanig snel dat tweedehands minder interessant is. En eventuele hygiene zal ook een beperkende factor zijn. Kosten : Als er gekozen wordt dat zwemmen meer een elite sport moet worden, dan zijn de kosten inderdaad geen argument meer. Zwemmen tegen jeugd : Helemaal mee eens. Dit is een van de dingen die in de nu voorgestelde regels mogelijk niet ondervangen wordt. En de controle wordt ook leuk. Krijg een junior in een seniorenprogramma te horen dat hij niet mag starten in een LZR, terwijl de rest van de serie/programma het wel mag. Andere factoren die prestatie beinvloeden : Dit zijn argumenten die niets te maken hebben met de pakken. Als een zwemmer denkt met meer training harder te kunnen zwemmen, dan is die club waar beperkt water beschikbaar is misschien niet meer de club om te blijven zwemmen. En het is juist WEL zo dat je met het pak harder kan zwemmen met een mindere techniek.
——————–

(6)Ik las het artikel over eisen voor zwemkleding en ik ben het er wel mee eens, alleen de grote vraag: word daarmee nou de Speedo LZR racer nou verboden?
Iris van Zuilen
——————–
Zwemsite.nl : De algemene verwachting is dat de LZR voor de senioren tot 31 december gedragen mag worden. Waarschijnlijk zal Speedo rond/na de zomer met een opvolger komen die ook na 1 januari door de testen van de FINA komt. Zover nu bekend is de doorlaatbaarheid van de stof het enige punt waarop de LZR echt een probleem heeft om door de testen te komen.
——————–

(7) Wat wordt dan gedaan aan de bestaande pakken die veel kinderen (ouders) al gekocht hebben en duur betaald.
Dianne Buijs
——————–
Zwemsite.nl : Naar verwachting niets. Enige mogelijkheid is proberen ze te verkopen aan oudere clubgenoten of via internet.
——————–

(8) Er zijn regels opgesteld voor zwemkleding. Ik ben zelf junioren en heb een pak en een broek tot mijn enkels. Maar nu staat er in het reglement dat jongens broeken tot hun knieën maximaal mogen hebben. Mijn pak en broek zijn alle 2 Fastskin PRO. Dus nog ietsje ouder dan de LZR racer. Gaat het in het reglement over alle soorten stof, of alleen over de LZR Racer?
Pieter Ytsma
——————–
Zwemsite.nl : De regels voor de junioren/minioren gelden voor ALLE pakken, dus ook de oudere Fastskins (I, II, Pro).
——————–

(9) Het zou prettig zijn, dat de KNZB in verband met de belangen die op het spel staan voor de zwemmers (voor o.a. plaatsing voor de WK en EK kb) meer duidelijkheid geeft. Dit verhaal van de bond is voor velerlei uitleg vatbaar. Zwemmers moeten betere info krijgen waar ze aan toe zijn!
Mag de LZR bijvoorbeeld wel of niet? Hoe meet je als leek een centimeter, wanneer zit er lucht tussen je pak? Hoe is het inleveren van je pak juridisch waterdicht (kan het niet verwisseld worden enzovoort).
Het mag ook niet zo zijn, dat bij de centra wel duidelijk is, waarin gezwommen mag worden en bij de “individuele” zwemmers niet. Gelden de tot nu toe gezwommen limieten nog wel? Hoe worden gezwommen limieten in het buitenland gecontroleerd?
Kortom, nogal wat haken en ogen, dacht ik zo. Even snel brainstormend.
Naam inzender bij de redactie bekend.
——————–
Zwemsite.nl : Helemaal mee eens. Voor wat betreft de lijst met toegestane pakken, die zal door de professor in Zwitserland samengesteld worden. Hoe vervolgens gecontroleerd gaat worden of het gedragen pak ook het toegestane pak is, is nog onduidelijk. Ook hoe de controle in het buitenland gedaan zal worden, of wat te doen met nu al in LZR gezwommen limieten voor de NWJK (januari 2010), daar zal nog een uitspraak van de KNZB op moeten komen. (Uiteraard geldt hetzelfde voor limieten voor internationale toernooien, maar ook voor kring kampioenschappen)
——————–

(10) Zit net even de regeltjes door te nemen. Op zich goed dat het gebeurt.
Alleen een punt van aandacht voor de KNZB en dan met name de technisch directeur is dat de kwalificatie-eisen voor de komende grote zwemtoernooien zijn gebaseerd op tijden/toernooien die dateren uit die tijd dat er nog volop gezwommen werd in badpakken die niet aan deze eisen voldeden. De KNZB zou er goed aan doen zich bij het vaststellen van de limieten (deels) te baseren op tijden/wedstrijden van voor de introductie van de snelle pakken.
Ouder van international
——————–
Zwemsite.nl : Zeker een zeer belangrijk punt. Bijvoorbeeld ook de niveautabellen waarmee de (junioren/jeugd) selectie worden samengesteld zijn gebaseerd op de FINA tijden gezwommen met de snelle pakken. Het zal dus vrijwel onmogelijk worden voor de junioren om volgend seizoen nog te voldoen aan de A-tijd-eis voor selectie. Mogelijk dat hierbij door de bond de eis bijgesteld kan worden tot het zwemmen van een B (of zelfs C) tijd.
——————–

(11) Bijna alle jongens minioren zwemmen in een zwembroek tot op de knieën. De meeste wedstrijdzwemmertjes hebben hier meer exemplaren van. Als vanaf mei er alleen korte zwembroekjes gedragen mogen worden betekent dat dat praktisch alle ouders van minioren 4, 5 en 6 nieuwe zwembroeken moeten aanschaffen. Mijn zoon vindt de korte broekjes slecht zitten en heeft ook buiten de wedstrijden om alleen broeken aan tot op de knie. Er lijkt mij weinig kwaad te steken in die gewone Speedo kniebroeken of andere kniebroekjes. Dus die te verbieden lijkt mij overdreven.
——————–
Zwemsite.nl : Het is op dit moment nog onduidelijk of broeken tot de knie ook verboden zullen worden. In Australië mag er door de jongens gezwommen worden in een broek tot de knieen en bij de meiden in een kort badpak met een open rug. Het zou handig zijn als de KNZB hier een zelfde lijn in zou trekken, zodat er ook een signaal naar de rest van de wereld gegeven wordt om dit ook te gaan doen.
——————–

(12) Ik heb een vraag je over de nieuwe regels. Bij punt ´h´ zie ik staan dat er maar 1 zwembroek/badpak gebruikt mag worden.
Geldt dit ook voor een ´ballenknijper´ onder een `snelle broek´ (bv. LZRacer of Fast skin pro)??
——————–
Zwemsite.nl : Er mag NIETS over elkaar gedragen worden. Kies je voor ene ‘snelle broek’ dan is dat de zwembroek die je mag dragen. Er mag dus geen ‘ballenknijper’ onder die broek gedragen worden.
——————–

(13) De KNZB heeft limieten voor komende toernooien opgesteld. Deze limieten zijn bepaald door te kijken naar de tijden die gezwommen zijn tijdens de OS in pakken die daar nog werden toegestaan en die nu volgens de nieuwe regels dat niet meer zijn.
Is het dan denkbaar/logisch dat de KNZB de vastgestelde limieten herziet omdat de op de OS gezwommen tijden in inmiddels afgekeurde pakken zijn gezwommen ?
Naam inzender bij redactie bekend.
——————–
Zwemsite.nl : Zie punt 10.
——————–

(14) Wij vinden het wat overtrokken, Nederland zal weer roomser zijn dan de paus. Laat vooral de minioren en junioren lekker zwemmen in wat ze hebben en wat ze willen dragen.
Veel ouders en andere sponsoren hebben veel geld gestoken in de pakken, is dit bij de KNZB terug te halen ?
Frank Hagreis, WS Twente
——————–
Zwemsite.nl : En als de minioren lekkerder zwemmen in een wetsuit ? Mag dat dan ook ? Een discussie over wat wel of niet gedragen mag worden is zeker op z’n plaats, lekker laten zwemmen in wat ze hebben en willen dragen is te kort door de bocht.
——————–

Tagged as: , , , ,

9 Comments

 1. Als zwemmer moet ik het voornamelijk hebben van veel trainen. Ik heb niet van nature een efficiente/mooie/etc. slag. Vooral mijn stabiliteit is niet goed. Natuurlijk kan ik trainen op stabiliteit, maar je moet die mogelijkheid wel hebben in je club. Ik denk dat de meeste kleine clubs niet van zo’n niveau zijn dat hier goed op getraind wordt. Dat er pakken zijn die de stabiliteit voor mij verbeteren, vind ik dus goed.

  Qua drijfvermogen zullen er ook verschillen zijn tussen zwemmers. Sommigen zullen hier ook meer baat bij hebben dan anderen. Ik begrijp het probleem van de kosten van pakken enzo, maar met deze pakken kunnen jonge zwemmers ook goede tijden zwemmen terwijl ze dat anders niet konden.

  Verder vind ik zo’n pak gewoon ‘cool’. :)

 2. Ik vind het echt de grootst mogelijke onzin. Ik heb maanden gewerkt voor een Blue70 badpak en was er dolgelukkig mee. Tot ze nu ineens die regels hebben ingevoerd. En dan hoor ik dat zo’n drijfvemogen regel al heel lang geldig was. Kunnen ze daar niet eerder mee komen dan? Ik heb er pas 1 wedstrijd in kunnen zwemmen. Weg geld!

 3. Hi Leonie, de regel over het drijfvermogen is nog niet van kracht hoor, al zal die niet lang meer op zich laten wachten.
  De producenten van badpakken hadden tm gisteren om hun ontwerp in te dienen bij de FINA. De komende 2 weken worden alle pakken onderzocht. Hierna wordt er een lijst gepubliceerd met toegestane pakken.
  Pakken die zijn afgekeurd kunnen aangepast worden en opnieuw ingediend worden tot 30 dagen na afkeuring als ik het goed heb begrepen. Ze worden dan opnieuw getest, waarna het resultaat bindend is.
  Een globaal tijdpad betekent :
  – 1 april begin testfase
  – 15 april einde testfase + publicatie
  – 16 april begin her-indien-fase
  – 15 mei einde her-indien-fase
  – 16 mei begin testfase II
  – eind mei einde testfase II + definitieve publicatie
  Als de blue70 in eerste instantie wordt afgekeurd kan dat bedrijf het pak aan gaan passen en opnieuw indienen, of besluiten dat het jammer is en de boel rekken door hetzelfde pak nogmaals in te dienen. Al met al kan je je blue70 dus waarschijnlijk nog tot eind mei dragen als hij niet door de testen komt. Komende vrijdag/zaterdag zullen we de blue70 testen op drijfvermogen, dan durf ik wel een inschatting te doen of ie na eind mei nog gebruikt mag worden.

 4. @Eric: Je kan met zo’n pak wel snellere tijden zwemmen, maar je wordt er geen snellere zwemmer van. Zodra je je pak verwisselt voor een ouderwetse broek ben je weer net zo langzaam als voorheen.

  Sport is niet eerlijk en zal dat nooit worden. Talent en training zijn altijd al bepalend geweest voor de zwemprestaties. Dat is volgens mij ook de bedoeling van de zwemsport: bepalen wie het meeste talent en trainingsinzet heeft/levert dmv het zo snel mogelijk op en neer zwemmen in een bak (of plas) water. Heb je weinig talent, dan moet je veel en slim trainen. Wil/kan je niet veel trainen dan moet je talent hebben en slim trainen. Alleen met veel talent en veel trainen wordt je de allerbeste. Niet iedereen heeft dezelfde trainingsfaciliteiten, maar ook zwemmers met topfaciliteiten (en ja, daar speelt geld ook een belangrijke rol) moeten nog altijd de motivatie opbrengen om die extra faciliteiten goed te benutten. Uiteindelijk meten we bij de wedstrijden dan toch nog trainingsinzet.

  Het gebruik van prestatiebevorderende badpakken draagt niets bij aan het bepalen wie het meeste talent heeft of het beste traint. Sterker nog, het vertroebelt de resultaten. Naast talent en inzet, meten we tegenwoordig ook de portemonnee van papa en mama.

  andere vraag: hoe sta jij tegenover gecontroleerd dopinggebruik of gebruik van zwemvliezen? moet dat ook kunnen? wat is het verschil met jouw badpak?

  @Leonie: Vind je het niet raar dat jij maanden moet werken om je bij een wedstrijd te kunnen meten met anderen die dat geld wel zo uit hun portemonnee trekken? zou je die maanden niet liever in extra training hebben geïnvesteerd, zodat je je tegenstanders ‘op eigen kracht’ had kunnen passeren?

  Ik begrijp het probleem van de al aangeschafte dure pakken. De KNZB blijkbaar ook (zie mededeling Paul vd Heuvel verderop deze site), want de ingangsdatum voor de aanvullende minioren/juniorenregels is naar begin volgend seizoen geschoven (ipv voor de komende KK/NJK). En het lijkt misschien een stukje kapitaalvernietiging, maar als je de komende seizoenen ieder jaar weer een pak moet kopen ben je nog heel veel duurder uit.

 5. @Joeri re:”ben je weer net zo langzaam als voorheen” En bedankt. 😉

  Maar goed, ik zie beide kanten van de discussie wel. Ik vind het goed dat er regels gesteld worden. Ik vind het jammer dat het meer in mijn nadeel is dan voor zwemmers die van nature al een betere ligging hebben.

  Edit: Overigens heb ik niet kunnen vinden dat pakken geen stabiliteitverbetering mogen bieden. Is daar niks over gezegd? Dan ben ik weer blij. :)

 6. @ Martin, Joeri en co.

  De regelgeving over de badpakken zijn helder. Je kunt het er mee eens of oneens zijn maar wat moet er gebeuren met zaken als limieten, records, estafetteplaatsen e.d.

  Eigenlijk uit oogpunt van fairplay moeten deze alsnog met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. (vraagteken!) Hoewel vast niet te traceren valt wie wanneer en waarin gezwommen heeft.

  Het mag toch niet zo zijn dat er mensen:
  1. Ten onrechte en ten koste van, door het dragen van bijvoorbeeld de Jaked mee mogen naar het WK/EK etc.? Of daardoor een extra startplek of estafetteplek opeisen.
  2. En/of ten faveure van zwemmers die in een minder goed pak (?) net iets langzamer gezwommen hebben.
  3. Of een record wordt verscherpt vlak vóórdat de regelgeving hierover duidelijk is en ingaat?
  4. Het limiet niet halen omdat deze gesteld zijn aan de hand van pakken die vanaf wellicht de Swim-cup (?) niet meer mogen worden gedragen.

  Hierbij houd ik eigenlijk nog geen rekening met het feit; wat als de LZR wordt afgekeurd?
  Al die wereldrecords, alle limieten voor allerlei toernooien (grotendeels gebaseerd op de
  tijden gezwommen in voorgaande toernooien), wat gaat of zou daarmee moeten gebeuren?

  En is er al een vermoeden welke pakken niet door de test heen komen?

 7. hoi,

  ik heb nu al bijna een jaar mijn LZR en heb er gewoon harstikke hard voor gespaart en dan komen ze er nu mee dat dat mischien niet meer zou mogen, als jehet niet erg vind wil ik dan me geld terug en jha ik vind het te ver gaan ik weet bijna niet anders dat we zulken pakken en zwembroeken hebben dus doe een beetje normaal en laat het gewoon doen

 8. Ik vindt de regelgeving over de badpakken bij minioren en junioren nog scherper te stellen voor veel onrust zorgen. Ik heb zelf 2 dochters van 9 en 12 jaar die in een pak zwemmen tot de knie. Mijn dochter van 12 jaar moet tijdens wedstrijden ook tegen jeugd zwemmen, en dat zou dan betekenen dat ze in een kort badpak moet starten, terwijl de rest van de zwemsters wel in een lang pak toto de knie/enkels mag starten, dus een ongelijke strijd, lijkt mij!
  De meeste minioren en junioren hebben een lang badpak, en dit zijn vaak geen pakken waar de kinderen ingeperst moeten worden. Ik ben het eens dat er een duidelijke regelgeving moet komen rondom de badpakken, maar om de minioren en junioren te gaan verbieden om niet meer in een lang badpak tot aan de kniet te mogen starten lijkt mij een beetje te overdreven! Als de Fina nou als regel stelt dat de badpakken tot de enkels verboden zijn, lijkt mij geen slechte zaak, de meeste van deze kinderen zwemmen toch in een badpak tot de knieen. Ook ben ik het er wel mee eens dat een Speedo Lazer , jaked wel verboden moeten worden, maar goed deze pakken zijn erg duur en worden door de meeste ouders toch niet aangeschaft voor kinderen in deze leeftijdscategorie.
  Of stel als regel in vanaf 2010 net zoal in Australie, dan heeft iedereen nog de tijd om in hun net aangeschafte pak te zwemmen, en jaag je de ouders ook niet gelijk op kosten om een nieuw badpak aan te schaffen.

Trackbacks

 1. Reactie KNZB op badpakken kwestie | Zwemsite.nl

Leave a Response